علمی و پزشکی

واکسیناسیون ۲۳۰ هزار اتباع غیرایرانی علیه سرخک؛ تاکنون

به گزارش شفاف: دکتر سید محسن زهرا به مناسبت هفته واکسیناسیون گفت. واکسیناسیون موثرترین مداخله بهداشتی شناخته شده برای محافظت و ارتقای سلامت کودکان و سایر گروه های هدف در جامعه است.

وی افزود: در سال های اخیر کشورها ابتکارات و اقدامات مختلفی را برای بهبود برنامه واکسیناسیون گروه های هدف انجام داده اند. به عنوان مثال، در مناطق مختلف سازمان بهداشت جهانی، ایده برگزاری هفته واکسیناسیون مطرح شد که از سال 2000 تا 2010 در دو یا سه منطقه سازمان بهداشت جهانی و سپس در برخی از کشورهای عضو ARS آغاز شد. . منطقه مدیترانه، از جمله ایران در نهایت، به لطف نتایج مثبت ارتقای مشارکت جامعه و برنامه واکسیناسیون، کشورهای عضو WHO در نشست سالانه خود در ماه می 2012 تأیید کردند که هر ساله در همه کشورهای جهان: هفته آخر آوریل را هفته جهانی واکسن اعلام کنید.

زهره عنوان کرد. کشورها معمولا از این فرصت برای دستیابی به چندین هدف استفاده می کنند. اولین مورد برای ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و جامعه پزشکی برای دریافت آموزش مناسب در مورد برنامه واکسن است: اثربخشی آن. تیم‌های سیار به مناطق روستایی دوردست سفر می‌کنند، برنامه‌های آموزشی را برای تعامل با جامعه، آموزش خانواده‌ها، و در نهایت دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت بالا در کشور اجرا می‌کنند. سیاست گذاران.

رئیس اداره ایمن سازی و بیماری های قابل پیشگیری مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ادامه داد. رمضان برای تداخل ماه مبارک.» و روز شنبه از 25 اردیبهشت لغایت 30 اردیبهشت هفته واکسیناسیون در کشورمان برگزار می شود، برنامه هایی توسط دانشگاه های علوم پزشکی اجرا می شود.

به گزارش وزارت بهداشت، زهرین گفت. وی افزود: در حال حاضر با شیوع سرخک در کشورهای همسایه مواجه هستیم که در کشور ما حوادثی را به دنبال داشته است، از این رو واکسیناسیون علیه افراد واکسینه نشده از جمله افغان ها ادامه دارد. او را اعدام کردند. تاکنون 230 هزار غیرایرانی در برابر سرخک واکسینه شده اند.

رئیس اداره ایمن سازی و بیماری های قابل پیشگیری با واکسن مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در پایان گفت. «امیدواریم هفته واکسیناسیون فرصت مناسبی برای اطلاع رسانی از دستاوردهای ارزشمند برنامه واکسیناسیون باشد. در جهان و در ایران.” این هفته حل میشه