اجتماعی

افزایش سرعت پیشرفت تحصیلی و آموزش با راه اندازی مدرسه رادیویی ایران

سرگرمی برای همه / کام معاون سواد وزیر کومی گفت. تأسیس مدرسه رادیویی ایران می تواند پیشرفت تحصیلی و تحصیلی را تسریع کند.

به گزارش سرگرمی برای همه ، محمدرضا دچار کم خونی شده است. ارتباط جمعی. “

او اضافه کرد.

معاون سواد وزیر کومی گفت. “رادیو می تواند نقش ارزشمندی در دستیابی به عدالت آموزشی ایفا کند. فرصت های برابر برای آموزش و پرورش پایه خوبی است.”

عضو شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش اشاره کرد. “تأسیس مدرسه تلویزیونی ایران از زمان شیوع ویروس کرونا ، همراه با آموزش مجازی دانش آموزان ، بسیاری از خلأهای آموزشی ، شکاف های آموزشی را پر کرده است و در این میان ، تأسیس مدرسه رادیو ایران ممکن است این دوره را تکمیل کند.

آیا عاصمی نیا اظهار داشته است. تهیه ، آماده سازی ، پخش برنامه رادیویی “صدای دانش” با محتوای آموزش مهارت های خواندن فارسی و نوشتن و آموزش چهار فعالیت اساسی ، و همچنین تلاوت قرآن کریم برای اولین بار و محاسبه و تدریس. کشور توسط Com State برای تجربه سواد آموزی. و راه روشن ایجاد مدرسه رادیویی در ایران می تواند مفید باشد.

رادیو عاصمی نیا اشاره کرد. او دوست رسانه های تلفن همراه است.

انتهای پیام: