عمومی

افزایش قیمت بنزین صحت ندارد

به گزارش پایگاه شبکه اطلاع رسانی :

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: بنزین گران نمی شود، دولت یک شبه تصمیم نمی گیرد.

او اضافه کرد. اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود که بر زندگی عمومی فعلی مردم تأثیر بگذارد، ابعاد مختلف آن سنجیده خواهد شد».

سخنگوی دولت گفت. در رابطه با این برنامه در دو جزیره کشمش کیش به جای خودرو سهمیه بنزین در اختیار مردم قرار می گیرد و قیمت عرضه آن با سهمیه بنزین معمولی 1500 و 3000 است. تومان برای بنزین مجانی که فرقی نمی کند ارز مقرون به صرفه ای نخواهد داشت.

بههوری جهرم ادامه داد. «در حال حاضر اگر کسی خودرو نداشته باشد نمی‌تواند از سهمیه بنزین استفاده کند، درحالی‌که سوخت سرمایه ملی است، متعلق به همه مردم است، اما کسی که مثلاً چهار خودرو دارد، از سهمیه چهار برابری استفاده می‌کند. »: طبیعتاً این روش ناعادلانه است، هیچ بخشی از فردی که فرصت خرید خودرو را ندارد در سوخت مورد توجه قرار نمی گیرد.

او گفت. وی ادامه داد: با این تغییر که به صورت آزمایشی انجام شده است، هرکسی که خودرو ندارد می‌تواند با کد ملی خود سهمیه سوخت داشته باشد و آن را با قیمت مناسب به دیگران عرضه کند.

سخنگوی دولت گفت: بنابراین شایعه افزایش قیمت بنزین با واقعیت مطابقت ندارد.