اجتماعی

یک سال زمان را در بخش مسکن از دست دادیم

رئیس کانون انبوه سازان استان تهران گفت. وی ادامه داد: در طول یک سال و سه ماه گذشته در طرح نهضت ملی مسکن با نوعی فاصله زمانی مواجه بودیم. پیشنهادهای سازندگان در خصوص تامین مالی این پروژه نیز نادیده گرفته شد و نتوانستیم با مسئولان بنشینیم و صحبت کنیم.

ایرج رهبر در گفت وگو با سرگرمی برای همه گفت: در هر وزارتخانه ای به طور طبیعی وقتی وزیر بر سر کار می آید باید برنامه اجرایی مطابق با قوانین مصوب و وظایفی که دولت برایش محول می کند ارائه کند». همچنین انتظار می رود از نظر کارشناسی استفاده شود. اما متأسفانه در یک سال گذشته برنامه ای برای اجرای برنامه جهش تولید و تامین مسکن در این وزارتخانه وجود نداشت، نتیجه گیری کارشناسی انجام نشد.

آنها به صنعت ساخت و ساز چین و ترکیه اعتقاد داشتند

او اضافه کرد: «وزارت راه و شهرسازی برای صدور یک طرح زمان زیادی برد. پس از تصویب قانون تولید و عرضه مسکن در مرداد 1400 با هدف ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، مدت زیادی طول کشید تا وزارت راه و شهرسازی رهبری آن را به رسمیت بشناسد. مدتی گذشت گفتند سالی یک میلیون خانه نمی توانیم بسازیم و چهار سال دیگر چهار میلیون واحد می سازیم. حدود یک سال بعد اعلام کردند که برای ساخت خانه های یک طبقه به مردم زمین می دهند. در همین حال، زمین کافی برای این ایده جدید وجود ندارد.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران خاطرنشان کرد. وزیر راه و شهرسازی اعتقاد شدیدی به استفاده از قدرت های خارجی در حوزه مسکن داشت و گفت: باید از فعالان صنعت ساختمان در چین و ترکیه کمک بگیریم. این در حالی است که قوه مجریه در داخل کشور است و فقط دولت باید از آنها حمایت کند و شرایط را تسهیل کند.

رهبری کمبود منابع مالی را پاشنه آشیل نهضت ملی مسکن دانستند و گفتند: سیستم بانکی منابع زیادی را به این پروژه اختصاص نداده است. در این شرایط انبوه سازان اعلام کردند که آمادگی دارند سرمایه و بنیه فنی خود را برای اجرای طرح «نهضت ملی مسکن» تامین کنند، اما به پیشنهادات بی توجهی شد. ما نمی دانیم که آیا به مسئولان وزارتخانه توصیه اشتباهی شده است یا موضوع دیگری است.

وی با اشاره به افزایش قیمت سرمایه گذاری های عمرانی یادآور شد. در دو سال گذشته که برنامه ملی مسکن راه اندازی شد و سپس در نهضت ملی مسکن ادغام شد، هزینه سرمایه گذاری ساخت و ساز به دلیل تاخیر در اجرا؛ افزایش یافته است. عمران از 4000 کیلوگرم به 20000 کیلوگرم رسیده است و سیمان که 17000 کیلوگرم بوده به بیش از 50000 کیلوگرم رسیده و اخیراً به 70000 کیلوگرم رسیده است.

رئیس کانون انبوه سازان استان تهران خبر داد. «فرض بر این بود که با وزارت امنیت همکاری شود تا قیمت مصالح ساختمانی با ثبات نسبی معقولی همراه باشد. بحث کارت مصالح ساختمانی برای سازندگان یا خرید مستقیم از کارخانه ها مطرح شد که هیچ کدام فرم اجرایی نگرفتند. در عوض، مواد وارد بازار سهام شد. ماهیت بازار سهام سودآوری است و در این روند قیمت مصالح ساختمانی افزایش می یابد.

به گفته رئیس، کارخانه های تولید مصالح ساختمانی انرژی ارزان دریافت می کنند و بنابراین باید آن را با قیمت مناسب در اختیار بخش ساختمانی قرار دهند. این انرژی که استفاده می کنند برای همه مردم است و باید در تامین مسکن نیازمندان کمک کنند.

وی با بیان اینکه امیدواریم هرکسی که مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده می گیرد نسبت به رفع موانع تولید مسکن اهتمام داشته باشد، تاکید کرد. «ما یک بار نتوانستیم با مسئولان سر میز بنشینیم و درباره مشکلات صحبت کنیم. . بیش از یک سال از دست دادیم. امیدواریم با آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی همه چیز به خوبی پیش برود.

بنابراین گزارش، دیروز 10 آذر 1401، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با استعفای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به دلیل تشدید بیماری وزیر، س. موافقت کرد و شهریار افندی زاده به عنوان سرپرست موقت وزیر منصوب شد.

انتهای پیام