استان ها

کمبود پزشک متخصص چالش بهداشت و درمان در استان سمنان

به گزارش خبرگزاری سرگرمی برای همه استان سمنان کامران قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موضوع کمبود نیروی انسانی یکی از چالش‌های نظام بهداشت و درمان در استان سمنان از سال‌های گذشته بوده است.

وی با اشاره به معضل کمبود پرستار به ازای تخت‌های بیمارستانی تصریح کرد: کمبود پزشک مختصص در برخی رشته‌ها نیز امروز یکی از دغدغه‌های مهم ما برای ارائه خدمات به شهروندان استان سمنان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان اضافه کرد: به عنوان نمونه کمبود چشم‌پزشک یکی از مشکلاتی است که در مجموعه زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان وجود دارد و حتی در یک مقطع ۱۵ روزه شهر سمنان فاقد چشم پزشک متخصص بوده است.

قدس با اشاره به اینکه به دنبال حل مشکل کمبود پزشکان متخصص در شهرستان‌های زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان هستیم بیان کرد: افزایش ماندگاری متخصصان فارغ‌التحصیل جوان یکی از اقدامات در این راستا بوده است.

وی افزود: برای افزایش ماندگاری متخصصان جوان در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشکی استان سمنان مدت زمان صدور مجوز مطب به کوتاه‌ترین زمان ممکن برنامه‌ریزی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان با اشاره به اینکه حل مشکل کمبود پزشک متخصص در همه شهرستان‌های زیرپوشش این دانشگاه یکی از اولویت‌های اقدامات در این زمینه است عنوان کرد: تخصیص پزشک متخصص در مناطق مختلف استان سمنان بر پایه نیاز منطقه است.

قدس با اشاره به اینکه هم‌اکنون و با فروکش کردن تب تند کرونا در استان سمنان، ضریب اشغال تخت‌های بیمارستانی در این استان نیز کاهش یافته است بیان کرد: هم‌اکنون ضریب اشغال تخت‌های بیمارستانی در استان سمنان چیزی در حدود ۵۶ درصد است.

وی عنوان کرد: این رقم در برخی بیمارستان‌ها مانند بیمارستان کوثر سمنان بیشتر از میانگین استانی بوده و به ۸۰ درصد می‌رسد؛ در صورتی که در برخی دیگر از شهرستان‌های استان سمنان حدود ۵۲ درصد است و این نشان می‌دهد که هنوز ظذفیت خالی زیادی برای پذیرش بیماران در بیمارستان‌های استان سمنان وجود دارد.

46