علمی و پزشکی

وقتی معیار انتخاب افراد در حوزه سایبری، سواد و دانش نیست،حمله سایبری به راحتی شکل می‌گیرد

اولین عاملسکوت ها و منکرات مختلفی در این حوزه وجود دارد، ما با سکوت و منکر منکر راه به جایی نمی بریم. با شناسایی دقیق عواملی که در چنین تجربیاتی می‌توان دانش را به بخش‌های دیگر منتقل کرد و از تکرار وقایع جلوگیری کرد، اما متأسفانه نهادها و سازمان‌ها یاد گرفته‌اند که در هنگام وقوع این رویدادها انکار کنند و سکوت کنند.
دانش از طریق چنین رفتاری منتشر نمی شود. یعنی اگر این روش ادامه پیدا کند نه تنها الف بلکه ب هم آسیب می بیند و مورد حمله قرار می گیرد چون همه منکر می شوند و سکوت می کنند.

نکته دوم یعنی ما توسعه رایگان را به جای توسعه مبتنی بر هزینه یاد گرفته ایم. به عنوان مثال، ما ویندوز، آنتی ویروس، ابزارهای ITSM و ابزارهای پردازش و غیره را به صورت رایگان تبلیغ کردیم. اگرچه هزینه‌های سخت‌افزاری بالا است، ابزارهای OPEN WEBSITE معمولاً برای نرم‌افزار یا ابزارهای مدیریت دارایی نامشهود استفاده می‌شوند که می‌توانند به راحتی شکسته شوند. لازم به ذکر است که اگر هکر قصد قدرت نمایی نداشته باشد، همیشه متوجه نمی شویم که چیزی نفوذ کرده است.

سال‌هاست که ما از همان نرم‌افزاری که به صورت رایگان دریافت کرده‌ایم آسیب دیده‌ایم و آسیب دیده‌ایم، اما متأسفانه از آن آگاه نیستیم، زیرا شخصی که از اطلاعات ما استفاده می‌کند، همیشه مجبور نیست در مورد استفاده از آن به ما هشدار دهد اگر می‌خواهد اظهار نظر کند. استحکام – قدرت.

عامل سوم عدم توجه به سازه های ایجاد شده برای جلوگیری از چنین حوادثی دانش روز است. لزومی ندارد که دانش فعلی مرتبط با تحریم ها باشد. متأسفانه برخی از موسسات می دانند که مهمترین چیز در مورد امنیت اشتراک گذاری اینترنت است. امروز این اطلاعیه در عمیق ترین قسمت اسب به دلیل ناآگاهی در مورد اندازه قابلیت های شبکه های کامپیوتری است. البته بستگی به وصل بودن یا نبودن اینترنت کشور به اینترانت ندارد. یعنی مراکز پیشگیری از چنین حوادثی در پایین ترین سطح ممکن به وظایف خود عمل می کنند. بیشتر در قالب شعار و شعار.

عامل چهارمعدم توجه واقعی به موضوع توسعه نرم افزار امنیت دانش امنیتی. نرم افزار کشور از تکنیک های امنیتی آگاه نیست. این به دلیل این واقعیت است که، متأسفانه، مراکزی مانند ماهر و سایر مراکز دانش مشابه فرصت‌ها و فرصت‌های کمتری را به اشتراک می‌گذارند که می‌توان با آنها مواجه شد و از دادن هشدار رضایت بیشتری دارند.

همچنین لازم به ذکر است که پیمانکاران فناوری اطلاعات نه بر اساس تخصص، قدرت یا توانایی، بلکه بر اساس تایید و ارتباطات آنها انتخاب می شوند. اتفاق می افتد.
وقتی صحبت از فناوری و حفاظت از فناوری به میان می‌آید، ما باید نه تنها روی موضوعات فرعی، بلکه بر افرادی که به خوبی در فن‌آوری از جمله اینترنت و شعار اشتراک‌گذاری شبکه‌های داخلی آشنا هستند، تمرکز کنیم. روش های جدیدتری از فناوری در دنیا معرفی شده است. با این حال، این بحث ها 20 سال پیش در کشور منجمد شد، و تنظیم کننده ها باید بیشتر مطالعه کنند تا در این زمینه مطلع شوند.

23302: