علمی و پزشکی

هوآوی برای کمک به تشخیص عفونت‌های تنفسی دست به کار شد

طبق گزارش Clear Report، هواوی پتنت جدیدی برای روشی برای تشخیص عفونت‌های تنفسی با اندازه‌گیری اکسیژن خون یا SpO2 ثبت کرده است. این تکنیک می تواند با تشخیص سطح اکسیژن خون، وجود عفونت در سیستم تنفسی را تشخیص دهد. چکیده توضیحات این پتنت اجرای آن را با روش تشخیص و تجهیزات مربوطه ارائه می دهد.

روش تست هواوی شامل فعالیت های مختلفی است. این رویکرد شامل مراحل مختلفی مانند آزمایش اولین اقدام، پاسخ به اولین اقدام و ارسال به تجهیزات الکترونیکی است. داده های پارامترهای فیزیولوژیکی دستگاه الکترونیکی بر اساس اطلاعات اولیه به دست می آید. هنگامی که اطلاعات پارامتر فیزیولوژیکی برای برآوردن شرایط از پیش تعیین شده تعیین شد، اطلاعات صوتی را دریافت خواهید کرد. تعیین اولین اطلاعات فیزیولوژیکی بر اساس داده های پارامترهای فیزیولوژیکی و اطلاعات صوتی نشان دهنده اولین اطلاعات فیزیولوژیکی است.

اشباع اکسیژن خون، تعداد تنفس، دمای بدن، ضربان قلب و سایر پارامترهای فیزیولوژیکی نمونه هایی از داده های مورد استفاده در فناوری هواوی هستند. این روش به کاربران اجازه می دهد تا به سرعت خطر عفونت در سیستم تنفسی خود را شناسایی کرده و از صحت نتایج آزمایش اطمینان حاصل کنند.

در حال حاضر ساعت های هوشمند مختلفی در بازار وجود دارد که از حسگرهایی برای تشخیص سطح اکسیژن خون استفاده می کنند، اما نمی توان به داده های آنها اعتماد کرد. با این حال، تجهیزات پزشکی فعلی برای تشخیص دقیق این موضوع در دسترس است.

باید دید محصول نهایی هواوی با فناوری جدید این شرکت چگونه کار خواهد کرد. آیا این دستگاه می تواند اطلاعات موثقی ارائه دهد یا با برچسب “از اطلاعات برای مقاصد پزشکی استفاده نکنید” به فروش می رسد؟ البته، مثل همیشه، این احتمال وجود دارد که پتنت جدید هوآوی، مانند بسیاری از گواهی های ثبت اختراع، هرگز به محصول نهایی راه پیدا نکند.