اجتماعی

مشکلات معلولان “پیل افکن” است/خدمات آموزشی نابینایان نیازمند فکری اساسی است

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت. از این تعداد 130 هزار نفر مرد و حدود 70 هزار نفر زن هستند.

به گزارش سرگرمی برای همه: به مناسبت روز جهانی عصای سفید ، در جلسه تخصصی وحید حبادی دانا که با حضور وزیر تعاون ، کار و تامین اجتماعی ، جامعه نابینایان نابینا و اتحادیه ها برگزار شد ، وی گفت: دید بسیار شدید البته ، 280 میلیون نفر دارای مشکل بینایی در جهان هستند که یک پنجم آنها کاملاً نابینا هستند.

او گفت. “مسائل مربوط به سازگاری مربوط به اشتغال ، معیشت ، بهداشت ، تحصیل ، مسکن وجود دارد که مسائل بسیار زیاد است ، که هر کدام یک باتری است ، اما کور نشده است. مردم باز می شوند ما می بینیم که حدود 3000 نفر از این افراد در دانشگاه تحصیل می کنند.

هبادی دانا با اعلام اینکه حدود 23000 دانش آموز ما نابینا و دارای مشکل بینایی هستند ، ادامه داد: کشور. “و آنها در قالب یک شبکه ملی از سازمانهای افراد نابینا تشکیل شدند ، انتخابات آنها برگزار شد ، اعضای هیئت مدیره فاش شدند. آنها می توانند یک نظر تخصصی دقیق و تخصصی ارائه دهند و تصمیماتی که در حضور آنها برای آنها می تواند توسط سازمانهای موجود ، یک شبکه ملی از افراد نابینا ، اتخاذ شود.

وی افزود که براساس نتیجه کارشناسی معاون حقوقی رئیس جمهور ، مجوز فعالیت افراد دارای معلولیت در حوزه سازماندهی اجتماعی به طور خاص توسط سازمان بهزیستی صادر می شود.

هبادی دانا در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به صندوق فرصت های شغلی خاطرنشان کرد: برای اشتغال افراد دارای معلولیت ، به ویژه افراد. کور باشید ، که می توان آن را در نظر گرفت.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به موضوع سازگاری گفت. ، جاده ها ، ادارات ، سازمانها و محیطهای مختلف آموزشی. “این فرهنگی است.

هوبادیدان بر دسترسی بیشتر افراد مبتلا به نابینایی به منابع آموزشی تاکید کرد و گفت: کتابهای بریل ، کتابهای تصویری محدود است و افرادی که می خواهند یاد بگیرند و تحصیل کنند باید تفکر اولیه را آموزش ببینند.

هبادی دانا در ادامه خاطرنشان کرد: پیشگیری از مشکلات بینایی کار بزرگی است که توسط سازمان بهزیستی در سال 1375 انجام شد. از آنجا که او گفت. پرداختن به آنها مشکل بود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مساله مسکن گفت. تبصره 14 ، که باید 500 میلیارد درام جبران شود. سود وام مسکن به وام تبدیل می شود و 1000 میلیارد به کمک های مسکن اختصاص می یابد که ممکن است جهشی برای مسکن معلولان ایجاد کند ، اما تا کنون تخصیص آن نزدیک به صفر

انتهای پیام: