علمی و پزشکی

عکس | کیف دستی عجیب اختاپوس مادر با ۴۰ هزار بچه!

به گزارش خبرگزاری سرگرمی برای همه، آرگوناتا آرگو یک اختاپوس معمولی نیست. اختاپوس ماده این گونه پس از جفت گیری از دو بازوی آبی خود برای تولید ماده معدنی استفاده می کند و پوسته ای شبیه کیف دستی برای محافظت از بچه های خود می سازد.

این صدف می تواند تا 30 سانتی متر رشد کند و بیش از 40000 جنین اختاپوس را در خود جای داده است. این اختاپوس حباب های هوا را درون این پوسته به دام می اندازد و از نیروی شناور آن برای حرکت در زیر سطح آب های گرم اقیانوس در سراسر جهان استفاده می کند. این اختاپوس با تغییر و توسعه ژن های به ارث رسیده از اجداد خود توانست این لایه محافظ را برای محافظت از جنین خود ایجاد کند.

عکس اختاپوس عجیبی که نوزادانش را در کیف دستی خود حمل می کند.

کارولین آلبرتین، محقق موسسه علوم زیستی ماساچوست، می گوید: با نگاهی به ژنوم برخی از حیوانات، می بینیم که آنها روش های مختلفی برای بیومرینالیزاسیون (ایجاد ساختارهای معدنی سخت) دارند. این نشان می دهد که موجودات مختلف مسیرهای مختلفی را برای ساختن چیزهای مشابه در طول تکامل خود طی می کنند.”

عکس اختاپوس عجیبی که نوزادانش را در کیف دستی خود حمل می کند.

فراتر از بحث پوسته، توالی ژنوم جدید ممکن است به دکتر Satyamarga و همکارانش کمک کند تا درک بهتری از چگونگی تکامل آرگونات ها به موجودات دریایی در آب های آزاد داشته باشند، بنابراین آنها می توانند درک کنند که چرا آرگونات ها، مانند سایر اختاپوس ها، زندگی عمیق در دریا را انتخاب کردند. آنها نیستند.

منبع: نیویورک تایمز

5858