اجتماعی

علت بیشترین شکایات از سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

مدیر حقوقی سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از شکایات از سازمان تامین اجتماعی مربوط به حوزه ماموریت و خدمات سازمان است که افزایش پاداش توسط کارفرمایان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات است. تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری.

به گزارش سرگرمی برای همه: عمران نعیمی: او اعلام کرد. سازمان تامین اجتماعی بیش از 45 میلیون نفر یعنی بیش از 50 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و بیش از 76 درصد از کل افراد صندوق های بازنشستگی کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.

وی از شاغل بودن بیش از 82 درصد بیمه شدگان اصلی کشور در سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

نعیمی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی بیش از 18 نوع خدمت به بیمه شدگان خود ارائه می کند، افزود: این مقاله همین جلد است.” خدمات عظیم ارائه شده توسط این سازمان بازگشته است.

مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در گفت و گو با خبر درباره پرونده های جنجالی سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری نیز تصریح کرد. پیگیری سوابق بیمه ای آنها

وی افزایش 6 ماهه به 9 ماه مرخصی زایمان مربوط به دریافت مستمری را یکی از موارد مورد تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانست و به سایر موارد مورد اعتراض این سازمان از جمله بازنشستگی به ویژه در مشاغل سخت و زیان آور تصریح کرد. شفاف سازی، اصلاح عناوین شغلی در این زمینه، اعتراض کارفرمایان به حق بیمه، احتساب جریمه، احتساب دفاتر و … یکی از موارد مورد شکایت از سازمان تامین اجتماعی است.

انتهای پیام: