اجتماعی

صدور احکام استخدام نیروهای حق التدریس مشمول قانون تعیین تکلیف از اول اسفند ماه

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری در جلسه مشترک اعضای شورای معاونین مناطق مدیران کل آموزش و پرورش از ابلاغ ضوابط کار کادر آموزشی مشمول قانون تعیین تکالیف خبر داد. تایید شده. منتشر شده در 22 مارس.

به گزارش سرگرمی برای همه، عباس نجار در نشست مشترک اعضای شورای دولتی معاونین و مدیران کل آموزش و پرورش با اشاره به لزوم ارائه آمار دقیق در وزارت آموزش و پرورش گفت: در این راستا باید آمار دقیقی از سوی وزارت آموزش و پرورش ارائه شود. قابل حل

او اضافه کرد. «در حال حاضر وضعیت آمار مشخص شده است، زیرا مبنای انجام همه کارها آمار دقیق و دقیق است.

رئیس مرکز برنامه ریزی و امور اداری منابع انسانی با اشاره به وضعیت فعلی کادرفنی گفت: مرکز پرسنل هر ساله برای ساماندهی مناسب منابع انسانی با مناطق تفاهم نامه هایی دارد.

نجار اعتراف کرد. با توجه به اینکه حدود 160 هزار نیروی انسانی کمبود داریم، طبق محاسبات اولیه باید برآورد کرد که باید حدود سه میلیون و 70 هزار ساعت آموزش داشته باشیم.

او ادامه داد. وی افزود: خوشبختانه پس از امضای تفاهم نامه با مناطق، بررسی ابعاد مختلف و سازماندهی مناسب بر اساس روش سازمانی، این ساعات مطالعه به 2 میلیون و 800 هزار ساعت کاهش یافت.

رئیس مرکز برنامه ریزی و امور اداری نیروی انسانی با اشاره به قانون تعیین تکلیف زندانیان افزود: سازمان‌ها، 36000 نفر را استخدام کرده‌ایم.

او اضافه کرد. «به منظور تعیین تکلیف کادر آموزشی قانونمند ابلاغی، انتخابی و آموزش دیده در دانشگاه فرهنگ، پروانه کار به صورت توافقی به آنها اعطا می شود و دستور کار از اسفندماه جاری لازم الاجرا خواهد بود. 1 بودن.

نجار گفت. خوشبختانه این افراد شهریه خود را تا پایان بهمن ماه دریافت کردند.»

اشاره کرد. 5000 معلم قرآن و حدود 60000 نفر مشمول برنامه مهرآفری در سال 1401 متحول می شوند.

رئیس مرکز برنامه ریزی و امور اداری نیروی انسانی با اشاره به گرایش تعداد دانشجو گفت: یک مطالعه 10 ساله نشان می دهد که در برخی مناطق با افزایش تعداد دانش آموزانی مواجه هستیم که نیاز به توجه ویژه دارند.

او اضافه کرد. تا سال 1405 رشد جمعیت رو به افزایش است و بعد از آن کاهش می یابد اما این تمایل برای همه مناطق یکسان نیست، کلاس های درس مورد نیاز به نسبت این جمعیت پیش بینی شده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، نجار از شفافیت آمار استفاده کرد و گفت: در همین راستا دفترچه اطلاعات تحلیلی به مناطق ارسال می شود و آموزش ها و تمرین ها انجام می شود.

انتهای پیام: