اجتماعی

شورای اسلامی شهر می‌بایست نگاه زیرساختی به دستگاه تعلیم و تربیت داشته باشد

سرگرمی برای همه/ روزه مدیرکل آموزش و پرورش استان جوم گفت: شورای اسلامی شهر بازوی اصلی آموزش و پرورش است؛ امیدواریم با همکاری بتوانیم مهم ترین مشکل خود را که کمبود سرانه فضای آموزشی، رفع موانع و حمایت است حل کنیم. خیرین مدرسه ساز.

علیرضا رحیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان جم در جلسه کمیته حمل و نقل عمرانی سانپ شورای اسلامی شهر قم در خصوص قیمت گذاری سرویس مدارس گفت: شورای اسلامی شهر: به عنوان مرکز اطلاع رسانی و تصمیم گیری در نقاط مختلف شهرستان بیان کرد: این یک سیستم آموزشی است که طیف وسیعی از خانواده ها را در بر می گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان جوم ادامه داد. شورای اسلامی جم باید نگاه زیرساختی به نظام آموزش و پرورش داشته باشد و انتظار داریم شورای شهر قم در این امر نقش بیشتری داشته باشد.

وی با بیان اینکه بیشتر انرژی مدارس عالی و همچنین صرف ساختمان مدارس، آسفالت و … می شود، گفت: نظام آموزش و پرورش را باید زیرساخت همه دستگاه ها و شورای شهر دانست. به استثنای این مشکل، نقشی بی بدیل نیست و می تواند در توسعه زیرساخت های آموزشی ایفا کند.

به رحیم اشاره کرد. بیشتر شکایات خانواده ها از بازگشایی مدارس بعد از محدودیت های کرونری مربوط به سرویس مدارس بود که امیدواریم با همکاری هم بتوانیم این نگرانی را از دانش آموزان و خانواده هایشان دور کنیم.

وی ادامه داد: بعد از شیوع ویروس کرونا وضعیت تحصیلی دانش آموزان تغییر زیادی کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان جوم افزود: شورای اسلامی شهر بازوی اصلی آموزش و پرورش است؛ امیدواریم با همکاری بتوانیم مهمترین مشکل خود یعنی کمبود فضای آموزشی، رفع موانع و حمایت از خیرین مدرسه ساز را حل کنیم.

انتهای پیام: