اجتماعی

زنگ هشدار بحران آب در تایباد به صدا درآمد

سرگرمی برای همه/ خراسان رضوی مدیر منابع آب تربت جام گفت: برداشت غیرمجاز آب های زیرزمینی زنگ خطر بحران آب در دشت های شهرستان تایباد را به صدا درآورده است.

یوسف اکتاری در گفت وگو با سرگرمی برای همه گفت: حدود 97 درصد از منابع آب زیرزمینی شهرستان تایباد از چاه‌های دشت کرات و تایباد تامین می‌شود، برداشت‌های غیرقابل برگشت بسیاری باعث ریزش آب‌های زیرزمینی شده است.

وی با اشاره به 408 حلقه چاه در دشت های شهرستان افزود. 292 حلقه از این تعداد 78.1 میلیون مترمکعب در سال در دره تایباد و 116 حلقه چاه در دره کرات فعالیت می کنند که به طور متوسط ​​53.4 میلیون مترمکعب آب است. «درو می شود.

اختر عنوان کرد. «در میدان تایباد 86 لوله آب و 38 چشمه و در میدان کرات 24 لوله آب و 11 چشمه وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه ریزش آب های زیرزمینی خطر اصلی کم آبی در این شهرستان است، تصریح کرد. 22.8 میلیون متر مکعب در سال در دره کرات و 19.6 میلیون متر مکعب در دره تایباد وجود دارد. این بدان معناست که میزان آب جمع آوری شده برگشتی ندارد، خطری جدی برای بحران خشکسالی در سال های آینده است.

مدیر منابع آب تربت جام خاطرنشان کرد. سالانه 2 متر قطره آب در مزرعه کرات وجود دارد، این یک خطر بسیار بزرگ در شهرستان مرزی با موقعیت جغرافیایی گرم و خشک است. کاهش نزولات جوی ناشی از برداشت بی رویه باعث افت شدید آب های زیرزمینی شده است و چون آب بر نمی گردد و این افت جبران نمی شود در سال های آینده شاهد خشک شدن منابع آبی خواهیم بود.

وی سطح کشاورزی این شهرستان را مصرفی بسیار بالا دانست و افزود. کشاورزی بیشترین مصرف آب زیرزمینی را به خود اختصاص داده است که 86.7 درصد در دره کرات، 11.1 درصد در آب آشامیدنی و 0.6 درصد در صنعت است. و خدمات 1.6٪ در مناطق پست منطقه کشاورزی 98٪، آب شرب در سایر مناطق یک درصد از آب زیرزمینی را می گیرد.

اختر گفت: تغییر الگوی مصرف در آبیاری کشاورزی، کشت مکانیزه محصولات و همچنین آموزش استقبال کشاورزان از کشت محصولات کم آب و گیاهان دارویی کمک موثری به برداشت غیر سنتی از آب های زیرزمینی خواهد کرد.

وی تاکید کرد. بحران آب یک هشدار جدی است، با حفر چاه های غیرمجاز و استخراج غیرقانونی، علاوه بر پایان دادن به این قابلیت، به فرسایش سریع خاک کمک کرده ایم. آب های زیرزمینی به سرعت در حال کاهش است و کاهش بارش برف مانع انباشت آب می شود.

مدیر منابع آب تربت جام گفت. سال گذشته رهبری 190 حلقه چاه غیرمجاز را در ولسوالی های تایباد، باخرز، تربت جام صالح آباد سیل کرده و یک میلیون و 122 هزار متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی کردند که از این میزان 155 چاه. 28 شهر تایباد نشان می دهد که این دو شهر به ترتیب بیشترین موارد حفاری غیرمجاز را دارند.

این مدیریت منابع آب چهار شهرستان باخرز، تربت جام، تایباد و صالح آباد را کنترل می کند.

انتهای پیام: