علمی و پزشکی

زنگ خطر اُمیکرون به صدا درآمده است/مراکز درمانی آماده‌باش باشند

به گزارش شفاف: دکتر. به مشتری احترام بگذارید و آنچه ممکن است را انجام دهید، این باید برای ایجاد رضایت، افزایش عدالت و بهبود کیفیت خدمات باشد.

او اضافه کرد. با وجود محدودیت منابع و مشکلات، همه منابع باید از نظر افزایش بهره وری در هنگام مطالعه قابلیت ها در نظر گرفته شوند.

کریمی گفت: مبارزه با فساد در هر زمینه ای توصیه هایی دارد. در حوزه درمان باید نظارت در همه سطوح جدی گرفته شود.

او ادامه داد. «در کنار اعتبارسنجی که باید با جدیت پیگیری شود، موضوع خودنظارتی نیز پیشنهاد ماست که هر از چند گاهی از سوی مراکز و ستادها مطرح می شود.

معاون وزیر بهداشت گفت. کلیه تجهیزات پزشکی بر اساس سامانه دادپا توزیع خواهد شد. سوالات از طریق این سامانه برای ما ارسال خواهد شد، این توزیع به صورت علمی انجام خواهد شد.

به گزارش وب دا، کریمی در پایان درباره سویه Omicron اظهار داشت. وی افزود: در حال حاضر تعداد کل بیماران سرپایی تغییری نکرده است، اما تعداد آزمایشات مثبت افزایش یافته است، این زنگ خطر است، بنابراین همه مراکز باید آماده باشند. .