اجتماعی

زمین، فردا یک ساعت خاموش می شود

هر ساله در آخرین شنبه ماه مارس، میلیون ها نفر در سراسر جهان چراغ ها و تمام وسایل الکترونیکی خود را خاموش می کنند تا به زمین برسند.

به گزارش سرگرمی برای همه،شهر تهران از سال 1390، تخریب عناصر مهم شهری مانند برج میلاد، آزاد و سایر عناصر مهم سه منطقه، تا ساعت زمین در رویداد بین المللی که هر ساله در آخرین شنبه اسفند ماه به مدت یک ماه برگزار می شود. ساعت 7 دور دنیا «ساعت به وقت محلی است. از ساعت 21 الی 21:30 برگزار می شود به صورت مستمر.

ساعت زمین یک رویداد جهانی است که توسط صندوق جهانی حیات وحش برگزار می‌شود و طی آن خانواده‌ها و کسب‌وکارها چراغ‌ها را به مدت یک ساعت خاموش می‌کنند، سایر وسایل برقی غیر ضروری را به دلیل تأثیرات تغییرات آب و هوایی و نیاز به استفاده هوشمندانه از انرژی در جهان خاموش می‌کنند. .
“ساعت سیاره” رویدادی است که با یک ایده ساده آغاز شد، اولین بار توسط Sydney Morning Herald در سال 2007 گزارش شد، زمانی که 2.2 میلیون ساکن سیدنی چراغ ها را خاموش کردند، این پس از این اقدام سیدنی، بسیاری از شهرهای دیگر در سراسر جهان رویداد را تأیید کردند: این اقدام نمادین بهانه ای است برای جلب توجه مردم جهان به وضعیت محیط زیست، آموزش جوامع محلی، درختکاری، توجه مقامات سیاسی به برنامه های این رویداد.

در ایران این مراسم در سال 1390 با خاموش شدن چراغ های برج میلاد در تهران برگزار شد و در سال 1391 شهرهای معروف آلمان به جز برج میلاد، برج آزادی تهران، پل اصفهان، اصفهان سفید، به جنبش پیوستند. پل، اهواز. در این مراسم چراغ های میدان شهرداری رشت خاموش شد.

به گزارش اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران. با توجه به لزوم تشویق مشارکت عمومی و آگاهی عمومی در مورد گرمایش جهانی و کاهش مصرف انرژی، موضوع در برنامه موضوع جشن نوروز به شهرداری های منطقه ارجاع داده شده است: 5 اسفند 1391. در قالب رویداد «ساعت زمین» در آوریل 1401.

مراسم ساعت زمین 1401 در روز شنبه، 26 آوریل، مصادف با 26 مارس، از ساعت 20:30 تا 9:30 شب به وقت محلی در سراسر جهان برگزار می شود.

انتهای پیام: