اقتصادی

زمان برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون ورزش کارگری مشخص شد

پس از جلسه شورای فدراسیون کارگری، روز برگزاری مجمع عمومی و انتخابات فدراسیون ورزش کارگری تعیین شد.

به گزارش «سرگرمی برای همه»، روز دوشنبه جلسه بیست و هشتمین هیئت رئیسه فدراسیون ورزش های کارگری در محل معاونت فرهنگی وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی کشور که با حضور معاون وزیر برگزار شد. تعاون، کار و تامین اجتماعی. یافت شد.

مرتضی اسماعیلی دبیر مجمع عمومی و انتخاباتی فدراسیون کارگری درباره این جلسه گفت. بر اساس بند 1 ماده 12 اساسنامه فدراسیون ورزش کارگری، شورای فدراسیون موظف است روز، مکان و دستور کار را اعلام کند. حداقل 45 روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی و انتخابات فدراسیون، توجه داشته باشید که روز دوشنبه، برگزاری بیست و هشتمین جلسه شورای فدراسیون کارگری به جای معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون. با حضور محمد چکشیان معاون فرهنگی وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی، کمال ثانه مدیرکل امور ورزشی وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی وزارت رفاه و رفاه اجتماعی رفاه. جواد رمزی رئیس فدراسیون ورزش های کارگری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی مقرر شد جلسه انتخاباتی فدراسیون ورزش های کارگری روز چهارشنبه 12 اسفندماه ساعت 10 صبح در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شود.
انتهای پیام