عمومی

رویکردی تمدنی به نقش زن در تدبیر منزل

اهمیت خانواده به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در پیدایش، پویایی، پایداری و گسترش تمدن به ویژه نقشی که زنان می توانند یا باید در این عرصه داشته باشند، باید بیش از پیش مورد بررسی قرار گیرد.

قبل از بیان مشکلات یا مأموریت های اصلی خانواده باید به دو نکته اساسی اشاره کرد.

اولاً، فیلسوفان یونانی و در نتیجه، متفکران اسلامی، حکمت را در دو مقوله نظری و عملی، و حکمت عملی در اخلاق، سیاست مدنی، و برنامه‌ریزی خانه را کشف کردند. به اعتقاد آنان، اداره امور خانواده که عملاً بر عهده زنان است، یکی از شاخه های قوی حکمت عملی است.

مورد دیگر این است که تمدن به طور کلی به دلیل جلوه های پیشرفت و پیشرفت، از جمله صنعت، فناوری، مهندسی، معماری، هنر و دستاوردهای دیگر شناخته می شود، اما باید دانست که همه آنها اصل محصول یا محصول یا نتیجه هستند. تمدن پذیرفته شده چه زندگی شهری یا مذهبی در واقع به نوعی از زندگی اشاره دارد که در آن عدالت، حاکمیت قانون، حداکثر همزیستی، برابری و آزادی تضمین می شود. بدون شک اگر جامعه ای چنین ویژگی هایی داشته باشد، خلاقیت، تولید، پیشرفت در آن محقق می شود، تمدن بنیادی تر، ریشه دارتر و اساسی تر از رویاپردازی مظاهر و کردار است، پس تمدن را نمی توان از جایی وارد کرد. .

با توجه به موارد فوق، مهم ترین وظایف محول شده به خانواده و مراقب، یعنی همسر را می توان به طور خلاصه به پنج مأموریت اصلی تفکیک کرد:

1. توجه به ارزش و اصالت زندگی دنیوی برای اعضای خانواده به ویژه فرزندان، تلاش برای امرار معاش، معیشت و درآمد و نیز مواجهه با مشکلات واقعه، مشکل بزرگی بر دوش بسیاری از زنان است. متأسفانه مردم از این موضوع آگاه نیستند. امروزه کودکان به خصوص در زندگی شهری طوری تربیت می شوند که گویی در خانه مهمانی می گیرند یا به هتلی سفر می کنند که دیگران در آنجا از خودشان مراقبت می کنند.

2. مسئولیت و مسئولیت افراد در قبال دیگران جامعه یک یکی از رسالت های خانواده ماست که باید مورد توجه قرار گیرد. افراد عضوی از جامعه هستند که عملاً درگیر فراز و نشیب، پیشرفت و انحطاط آن هستند، بنابراین نمی توان آنها را مصرف کننده یا ناظر رویدادها دانست. پذیرش مسئولیت اجتماعی یا ایفای مسئولیت های انسانی باید در هر فردی نهادینه شود، در غیر این صورت باری بر جامعه تحمیل می شود.

3. زندگی انسان بدون حضور دیگران امکان پذیر نخواهد بود; خودخواهی و اسراف

4. علاوه بر نکات فوق، عمل به تفسیر و مداخله در تصمیمات خانه یک رسالت خانوادگی است که مردم را نسبت به جامعه ای که در آن قرار خواهند گرفت، نگران می کند. بدیهی است که عمل به چنین نقشی بیش از هر چیز مبتنی بر بازخوانی دو کلمه احترام، ادب است که باید در آنها تجدید نظر جدی کرد. پذیرش این دو کلمه در تعاریف کلی و سنتی، اطاعت و نه تنها برای یک رویکرد زیست اجتماعی و متمدن نامطلوب است، بلکه بسیار مضر و خطرناک است، زیرا زمینه های پرخاشگری و پرخاشگری گسترده تر است. .، استبداد را فراهم می کند.

معنای ادب و احترام، پذیرش بی‌اساس از سخنان والدین، بزرگسالان یا دیگران را نباید تعریف کرد، بلکه احترام به جایگاه آنان با بیان اشتباهات و خطاها، ارائه نظرات و دیدگاه‌ها را می‌توان اصولی، محاسبه کرد. باید به مطالعه دقت کرد

5. نحوه برخورد با دیگران آموزش مهارت های گفتگو یکی از مهم ترین وظایف در زندگی متمدن خانوادگی است. واضح است که دیالوگ با دیالوگ متفاوت است. در طول مکالمه، احترام به طرف مقابل با گوش دادن به صحبت های او شنیده می شود که ممکن است حاوی حقیقت باشد، مانند احتمال اشتباه در کلام او و در نهایت جست و جوی حقیقت اگر یکی با دیگری ارتباط برقرار کند. . این امکان وجود دارد که چنین دیدگاهی طبیعتاً از سختگیری، تعصب، تساهل اخلاقی، تحمل رفتاری اجتناب کند. این مهارتی است که می تواند در خانواده و تحت کنترل یک زن نهادینه شود.

با توجه به آنچه گفته شد، اگر زن به عنوان متولی خانه، مدیریت صحیحی انجام دهد، جامعه از تمدن مناسب و شایسته برخوردار می شود. البته واضح است که بیان این مأموریت ها به معنای نفی مسئولیت مردان یا رهبران جامعه نیست، بلکه تاکید بر اهمیت نقش زن در زندگی متمدن است.