عمومی

دیدار بانوان تربت جام با امام جمعه اهل سنت – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، مولوی شرف الدین شیشه الاحمدی تبریک هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر اکرم و رسول اکرم (ص)پ) و همچنین حضرت امام صادق(ع)آ) او گفت. پیامبر اکرم (پ) تلاش آنها بر اساس هماهنگی، عشق و دوستی بود. بنابراین اولین کار او در حکومت اسلامی برقراری دوستی بین مهاجران و انصار بود تا جایی که همه معتقد بودند مهاجران و انصار از یکدیگر ارث خواهند برد. در همین حال اینجوری نبود.

امام اهل سنت تربت جام افزود: وقتی وحدت باشد، دشمن کاری از پیش نمی برد. شیعه و سنی اشتراکات زیادی در دین دارند اسلامی هستند و قرآن یکی است و از پیامبر اسلام پیروی می کنند.

او ادامه داد. خانم ها قدر خود را بدانید که سوره ای به نام نساء در قرآن کریم وجود دارد.

تربت جام پایتخت وحدت است

فریبا ادامه داد شادیسرپرست امور بانوان و خانواده فرمانداری تربت جام بیان کرد. دعوت به وحدت و اتحاد مسلمانان و پرهیز از تفرقه از دستورات قرآن و سیره پیامبر است.پ) و بزرگان دین؟ شرح حال ائمه اطهارآ) همچنین نشان می دهد که اولویت او حفظ وحدت امت اسلامی و جلوگیری از نابودی آن است. امام صادق (آ) همچنین از نظر قرآن و اجداد بزرگوارشان، مسلمانان را برادر می نامند و شرح حال امام صادق (ع)آ) در تعامل با اهل سنت و توجه آنها به مسئله وحدت اسلامی بوده است.

سرپرست امور بانوان و خانواده فرمانداری تربت جام ادامه داد. تربت جام پایتخت وحدت و پایداری این شهر از بزرگان شیعه و سنی است. ما در این شهر ریشه های عمیق وحدت داریم که بزرگان ما هستند. ما مدیون مبشرین وحدت حجت الاسلام طوسلی و قاضی محمد نعیم جم هستیم. الاحمدی ما در این شهر هستیم.

او اضافه کرد: امام خمینی (ره) سومین الگوی زن در انقلاب اسلامی را معرفی کردند. تکریم زنان و پیشرفت آنها در نظام جمهوری اسلامی یکی از دستاوردهای انقلاب است.

لازم به ذکر است در این جلسه بانوان فرهیخته فرمانداری تربت جام، جامعه بانوان بسیج، کمیته بانوان حوزه علمیه مدرسه نرجس (س)که در)حوزه علمیه هبه رحمانبانوان کارآفرین، بسیج فرهنگیان، مرکز فرهنگی مرزنشین، حوزه علمیه فخرالمدارس این شهر و…