اجتماعی

تدوین ۳ برنامه ۷ ساله برای تکمیل شبکه خطوط متروی تهران

مطالعات در مورد اولویت اجرای 4 خط جدید مترو دارای ایستگاه هایی است که کلیات آنها در چارچوب حمل و نقل ریلی جامع پایتخت در فوریه 2017 توسط شورای عالی ترافیک وزارت امور داخله به تصویب رسید. کمیته راهبردی شرکت مترو تهران

به گزارش سرگرمی برای همه ، مدیرعامل شرکت مترو تهران علی امام گفت. در صورت تأمین بودجه لازم که عمدتاً غیر نقدی است ، به صورت نظافت املاک ، ارزش هر قطعه زمین در قالب 3 برنامه 7 ساله تجدید نظر شده و اولویت بندی شده است.

“برنامه جامع حمل و نقل ریلی پایتخت قبل از افق 1420 تنظیم و تصویب شد. هر 7 سال یکبار “

جزئیات کامل مطالعات مربوط به احداث خطوط جدید و ایستگاههای مجاور مانند محل ایستگاههای مکانیزه بیل مکانیکی ، تاریخ دقیق تصرف موقت زمین برای هر ایستگاه ، زمان ساخت سازه نگهبانی و تاریخ ساخت هسته مرکزی زمان خرید ، نصب و نصب تجهیزات الکترومکانیکی ایستگاه ها ، زمان نصب و راه اندازی مسیر هر ایستگاه به وضوح مشخص شده است.

به گزارش وب سایت شهر ، ساخت خط دهم که در اردیبهشت امسال از ایستگاه میدان میدان دریاچه شهدا انجام شد ، بر اساس همان برنامه مطالعاتی 20 ساله شرکت مترو تهران بود. پشتیبانی برای اینکه بتوانید تکمیل پروژه های توسعه خط مترو 7 ساله که برای سه دوره برنامه ریزی شده است. بر این اساس ، اجرای اولین برنامه 7 ساله خطوط جدید در قالب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شورای ششم شهردار تهران ، پس از تصویب ، در دستور کار شورای شهر قرار خواهد گرفت. مترو تهران. شرکت:

انتهای پیام: