اقتصادی

بیشترین تعداد شاغلان تعاونی متعلق به کدام بخش است؟

نتایج مطالعه نشان می دهد که فعال ترین تعاونی های فعال در سال گذشته متعلق به بخش خدمات است و بخش مسکن بیشترین تعداد کارکنان این تعاونی ها را دارد.

به گزارش سرگرمی برای همه ، اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر سه حوزه دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار است.

بر اساس اصل 43 قانون اساسی ، فراهم آوردن شرایط کار و فراهم آوردن شرایط برای همه برای دستیابی به اشتغال کامل و ارائه تجهیزات کار به همه کسانی که قادر به کار هستند اما تجهیزات کار ندارند در قالب وام بدون بهره یا هرگونه قانون قانونی دیگر یعنی دست برخی افراد را نمی گیرد و گروه ها دولت را به یک کارفرمای کاملاً بزرگ تبدیل نمی کند.

فصل سوم قانون سیاست های کلی ، ماده 44 ، به سیاست های توسعه بخش تعاونی می پردازد که در آن سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا 25 درصد افزایش می یابد و کمک های مالیاتی معاف از مالیات و تسهیلات بانکی در اختیار آنها قرار می گیرد. بخش تعاونی

در حال حاضر ، تعاونی ها دارای پتانسیل بالایی برای رشد ، توسعه و رفاه در بخشهای مختلف اقتصاد هستند و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی و رشد اشتغال دارند.

بر اساس گزارش مرکز اطلاعات راهبردی وزارت آمار کار ، در پایان سال 1399 ، تعداد کل تعاونی های فعال در کشور 96 هزار و 493 نفر بوده است که از این تعداد 69 هزار و 279 تعاونی فعال و 27 نفر دارای یک هزار و 214 تعاونی هستند ؛ در پایان سال گذشته ، 607 اتحادیه فعال وجود داشت.

بر اساس نتایج این گزارش ، 5/26 درصد از تعاونی های خدمات رسانی فعال در زمینه “خدمات” ، 21/5 درصد در “کشاورزی” ، 15/9 درصد در “صنعت” و 14 درصد در تعاونی های جهت گیری “مسکن” فعالیت می کنند. سایر روندها به 22.1 درصد رسید.

از مجموع اعضای فعال تعاونی فعلی ، 84.3٪ در جهت “حقوق صاحبان سهام” ، 807٪ در جهت “نیازهای مصرف کننده” ، 2.6٪ در جهت “مسکن” و بقیه در جهت گیری های دیگر هستند.

میانگین تعداد اعضای فعال تعاونی در کشور 825 نفر است. شاخص تعاونی های “سهام عدالت” 141،255 ، برای “نیازهای مصرف کننده” – 1221 و برای “اعتبار” – 646 بود.

جدول توزیع اشتغال تعاونی های فعال نشان می دهد که بخش مسکن بیشترین تعداد کارمند را دارد. بنابراین ، تعداد کل کارکنان تعاونی های فعال در بخش مسکن – 26.2 درصد ، در بخش خدمات – 17 درصد ، در بخش رضایت مصرف کننده – 15.7 درصد و مابقی در سایر بخش ها فعالیت می کنند.

به گزارش سرگرمی برای همه ، میانگین تعداد کارکنان شرکت های تعاونی در سراسر کشور 20 نفر است که برای تعاونی های اعتباری 85 نفر ، برای تعاونی ها 53 نفر برای روندهای تولید ، توزیع و مسکن 53 نفر است.

انتهای پیام: