اجتماعی

بخاری نفتی خطرآفرین در کلاس‌های درس نداریم

رئیس سازمان تعمیر، توسعه و تجهیز مدارس کشور درباره آخرین وضعیت وسایل گرمایشی در مدارس کشور گفت. ما سیستم گرمایشی را در تمام نقاط جمهوری که گاز می‌گرفتند و خط لوله گاز وجود داشت، تغییر دادیم و استاندارد کردیم. به مدرسه رسید و تقریباً می توان گفت که در کلاس های درس مناطق ذکر شده اجاق روغن خطرناک نداریم.

حمیدرضا خان محمدی در گفت وگو با سرگرمی برای همه. وی درباره وضعیت اخیر تامین وسایل گرمایشی مدارس در جمهوری و کسری موجود در این زمینه گفت. بخش ها

او افزود: از آنجایی که پیش‌بینی می‌کردیم با توجه به سردی شرایط اقلیمی حاکم بر جمهوری در فصل سرما در برخی از استان‌ها با کمبود و مشکل مواجه شویم، از یک ماه گذشته اعتباراتی را برای این امر اختصاص داده و بین شهرستان‌ها توزیع کردیم.

رئیس سازمان تعمیر، توسعه و تجهیز مدارس کشور درباره اعتبار اختصاص یافته برای این موضوع گفت. «ما 725 میلیارد در اختیار داریم. تامین و استانداردسازی سیستم های گرمایشی و سرمایشی مدارس اولویت دار در مناطق مورد استفاده قرار نگرفت.

خان محمدی ادامه داد. وی افزود: سیستم گرمایشی را در تمام نقاط کشور که به مدرسه گازرسانی شده است، اصلاح و استاندارد کرده ایم و تقریباً می توان گفت که هیچ بخاری نفتی خطرناکی در کلاس های درس مناطق مذکور وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در یک مدرسه و منطقه خاص ممکن است چالشی وجود داشته باشد که با رویکرد جهادی حاکم بر آموزش و پرورش حتی اگر نتوانیم با بودجه دولتی مشکل را حل کنیم، خیران در کنار ما و حتی پیش روی ما هستند. آنها آن را حل خواهند کرد. رهایی

رئیس سازمان تعمیر، توسعه و تجهیز مدارس کشور در پاسخ به این سوال که جزئیات ساخت 40 مدرسه دارالفنون در استان های مختلف کشور چیست؟ از آنجایی که این مدارس خیریه هستند، می خواهم: دوست دارم در این مورد به آنها اطلاع دهم. اما ساخت این مدارس در استان اردبیل آغاز شده، مقدمات آن در بندرعباس و اهواز انجام شده و با مدل جدید ساختمان مدرسه، 40 مدرسه مشابه دارالفنون در استان های مختلف ساخته می شود. کشور. .

انتهای پیام