عمومی

با ابلاغ الحاق زمین تا ۲ سال آینده همه رزنی‌ها صاحبخانه می‌شوند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

علی اصغر غفاری عطار در گفتگو با خبرنگار آنلاین اظهار داشت. رزین و صورت با حضور استاندار تصویب شد و همچنان منتظر ابلاغ آن هستیم.

اشاره کرد. وی افزود: در نظر داریم تا 20 سال آینده به عنوان شهر نمونه کشور تمامی نیازهای مسکن مردم را برطرف کنیم و در این راستا حتی یک ریال از دولت نمی خواهیم.

غفاری اهرار ادامه داد. 2700 مردم در شهر رزین 850 نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند تائیدیه تبدیل شده اند

وی از تملک بخشی از زمین برای برنامه نهضت ملی مسکن خبر داد و خاطرنشان کرد: در نظر داریم با این اقدام به تمامی نیازمندان شهر در زمینه ساخت مسکن زمین اختصاص دهیم. صاحب زمین زمین هایی که در شرف الحاق هستند قطعا مشکل مسکن شهرنشینان را حل می کند، در حالی که مایلیم از الحاق زمین های مطلوب به عنوان یکی از شهرک های پایلوت حمایت کنیم. بچه داشتن به فرزندان سوم و چهارم زمینی که برای ساختن مسکن نیاز دارند بدهید و ما این فرصت را داریم.

غفاری عطار ادامه داد. در حال حاضر 204 خانواده در آیداو تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. آمار ممکن است صاحب زمین آنها لزوماً نباید با شرایط موجود باشند.

او گفت. «برای اینکه این خانواده ها خانه داشته باشند، صندوق مسکن به این خانواده ها پرداخت می کند، علاوه بر آن بنیاد علوی 65 میلیون رایگان، کمیته امداد نیز 65 میلیون می دهد. رزین به عنوان یک شهر نمونه در دو سال آینده کاری مشابه انجام خواهد داد و در این شهر مردمی بدون زمین و مسکن وجود نخواهد داشت.