عمومی

آوار شدن متروپل؛ حادثه یا جنایت؟

آقای مدیر تا به حال از خود پرسیده اید که چند کلانشهر از این قبیل در آبادان در شهرهای ایران ساخته شده است؟ من واقعاً نمی دانم مردم تا چه اندازه برای کار حاکمان جاهل و جاهل می پردازند، تقصیر این مردم بزرگوار است که توسط چنین افرادی سوء مدیریت شدند؟ ساختمان مذکور تصادفی نیست، بلکه جرمی است که در مقررات کیفری پیش بینی شده است.

به موازات تخریب ساختمان کلانشهر آبادان، ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن فردی به نام سعید حافظ یک سال پیش نسبت به خطر احتمالی برج دوقلوی کلانشهر با توضیحات فنی- تخصصی مبنی بر عدم حفاظت از آن هشدار داد. استانداردهای فنی- تخصصی برای ساخت چنین برجی. با توجه به نکات تخصصی مهندسی رسیدگی به مسئولین امر ضروری است. گوینده این ویدئو در مورد مشکلات مربوط به تخلفات ساختمانی در حین ساخت و ساز چه می گوید؟ ایمنی ساخت و ساز بر اساس ضوابط شهرسازی یک نظام مهندسی است.

ماده 21 قانون شهرداری در معرفی ناظر می گوید: در یکی از موضوعات موضوع قانون نظام مهندسی «نظارت ساختمان»، ناظر باید در چارچوب پروانه کار، کار اجرای همه را به درستی انجام دهد. ساختمان های پیش بینی شده در ماده 4 قانون نظارت بر تجهیزات مهندسی ساختمان را کنترل می کنند. در ماده آخر آمده است که مقررات ملی ساختمان تنها مرجع فنی و اصل حاکم برای تعیین صحت طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها اعم از ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی و غیره است. ناظران را موظف به نظارت بر اجرای ساختمان تحت نظارت خود از نظر انطباق ساختمان با شرایط فنی مندرج در پروانه، نقشه های پیوست و محاسبات فنی می نماید.

در بحث کنترل مرحله ای اجرای فعالیت های عمرانی، ماده 23 مقرر می دارد: هر شخص حقيقي ـ حقوقي به عنوان ناظر موظف است بر اجراي كار نظارت كند تا پله پله نقشه ها را با در حال ساخت تطبيق دهد. اجرای عملیات عمرانی تهیه گزارش تفصیلی از نجاری و در نهایت تکمیل کار و ارائه به ارگانهای مربوطه که سازمان نظام مهندسی و شهرداری می باشد. ماده 34 قانون سایر اختیارات نظام مهندسی عمران، صدور پروانه ساختمانی را موظف می کند که کلیه عوامل مرتبط با الزامات طراحی و طراحی و مالک ساختمان، ناظر و مجری را به اطلاع متقاضیان و نمایندگان برساند. اجرای ساختمان بیاورید.

ماده 35 مقرر می دارد شهرداری ها و سایر ارگان های صادرکننده پروانه ساختمانی باید گواهی مالکیت فنی ساختمان از متقاضی صادر و سپس بر اساس آن گواهی پایان تحصیل صادر کنند.

مجموعه مقررات نظام مهندسی سازمان شهرداری در زمینه ساخت و ساز و کمیسیون های مواد 55 و 100 نشان می دهد که این دو مرجع به عنوان تنها ارگانی که بر هر اسب ساختمانی در محدوده شهری نظارت می کنند، موظفند همه موارد زیر را تضمین کنند: جزئیات ساخت از ابتدایی ترین ساخت تا مرحله نهایی دارای کنترل تخصصی هستند. تبصره 1 ماده 31 نظام مهندسی باب شناسایی فنی – عمرانی ساختمان مجریان را مکلف می کند: تاییدیه های لازم بر اساس این اساسنامه در اختیار سازمان نظام مهندسی منطقه قرار می گیرد و یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان برای انجام کار نهایی در اختیار سایر ارگان های صدور پروانه شهرداری قرار می گیرد.

در آیین نامه مذکور مقرر شده است که ساختمان کلانشهر آبادان برای اتمام کار باید تمامی این مراحل را طی کند و قبل از ساخت، اشخاص حقیقی یا حقوقی در سمت ناظر نسبت به شروع کار ساختمانی اقدام کنند. ترکیب منطقی اطلاعات ارائه شده در ویدئوی منتشر شده توسط کارشناسان ساخت و ساز ساختمان از صفر تا صد حادثه آخر به این فرضیه منجر می شود که برخی از دست اندرکاران پروژه کلانشهر آبادان علیرغم آگاهی از مشکلات فنی پروژه ، عامل اصلی مرگ و میر هستند.

بنابراین در شناسایی مقصران و عوامل این حادثه لازم است روند پیشرفت پروژه مربوط به تاریخ انتشار کلیپ سعید حافظی به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد چرا که اگر مشخص شود علت ریزش برج ها، همان نقص فنی عامل اصلی تصادف با عمد ذکر شده در فیلم منتشر شده است، بر اساس قاعده سببیت، مجرم حق مجازات دارد که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. ترک فعل خبرگان است، با توجه به علیت قانون کیفری، تعریف رابطه علت و معلولی، حق مسئولیت کیفری – مدنی را دارند.

* وکیل: شیراز