اجتماعی

آتش‌سوزی چه تاثیری در آینده جنگل‌های زاگرس دارد؟

نتایج یک مطالعه انجام شده در جنگلهای زاگرس نشان داد که آتش باعث تغییر ترکیب ، تنوع ساقه بذر اراضی جنگلی می شود و این تغییرات با گذشت زمان احیا می شوند.

به گزارش سرگرمی برای همه ، آتش سوزی های زیست محیطی تأثیر عمده ای بر پوشش گیاهی ، فرسایش خاک و مشکلات جدی زیست محیطی مانند تنوع و فراوانی گونه ها دارد. اثرات آتش سوزی با توجه به شدت آتش سوزی و شدت آن ، نوع خاک ، ترکیب پوشش گیاهی ، شرایط محلی آب و هوا متفاوت است.

مطالعات نشان داده است که احیای اکوسیستم جنگلی پس از آتش سوزی به بقای حیاتی بانک یا بذر خاک بستگی دارد. اگر پوشش گیاهی در جنگل پس از آتش سوزی به شدت تخریب شود ، بانک بذر ذخیره شده در خاک یک منبع ژنتیکی بالقوه برای ترمیم و نگهداری جوامع گیاهان جنگلی است.

گیاهان معمولاً با نگه داشتن برخی از بذرهای خفته در خاک و ایجاد بانک بذر خاک ، بخشی از احیای خود را به تأخیر می اندازند تا پس از بروز شرایط نامطلوب بهبود یابند. آتش سوزی می تواند بر خصوصیات بانک بذر خاک تأثیر بگذارد ، ترکیب ، تراکم ، جوانه زنی بذرها را تغییر دهد.

جنگل های زاگرس ذخایر ارزشمندی از گیاهان و حیوانات است که هر ساله آتش سوزی ها ناخواسته در آنها رخ می دهد و خسارات زیادی به پوشش جنگلی وارد می کند.

به دلیل اهمیت مطالعه بانک بذر جنگل برای احیای پوشش گیاهی ، دانشجویان دانشگاه گیلان و لرستان تأثیر آتش سوزی را در زمان های مختلف بر خصوصیات بانک بذر خاک بررسی کردند.

گوریل نظارپورفرد و حسن پوربابا و همکارانش در دانشگاه گیلان و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان در این مطالعه شرکت کردند.

محل این مطالعه ، شهر کوهدشت در استان لرستان غربی است که سه منطقه جنگلی این شهر در سالهای مختلف در اثر آتش سوزی تحت تأثیر قرار گرفته است و یک منطقه که در آن آتش سوزی رخ نداده است ، مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان غالب در این منطقه بلوط ایرانی و گونه های همراه آن از کیکوم ، زالزالک ، بادام و گیلاس وحشی است.

در ژوئیه 2006 ، منطقه اول 90 هکتار ، منطقه دوم در اوت 2012 80 هکتار و منطقه سوم در سال 2016 100 هکتار بود.

40 نمونه از هر منطقه 160 نمونه گرفته شد و در مجموع 160 نمونه از مناطق مورد مطالعه گرفته شد و محققان هر نمونه را از نظر وجود عدم حضور در گونه ، چگالي آنها: تعداد دفعات مشاهده قرار دادند.

نمونه ها به مدت دو ماه در دمای 3 تا 4 درجه سانتیگراد در یخچال قرار گرفتند و پس از آن نمونه ها برای کشت آماده شدند. محققان پس از پردازش نمونه های گیاهان ، آنها را از طریق چشمه ها کشف کردند.

نتایج این مطالعه نشان داد که بانک بذر خاک به مرور زمان در اثر آتش سوزی در ترکیب بانک بذر خاک واکنش نشان داد. ساحل جنگلی مانند پنج سال و 10 سال پس از آتش سوزی را کاشت. گروه 10 ساله و گروه کنترل از نظر تنوع مشابه بودند. این نشان می دهد که این آتش سوزی در بانک بذر تأثیر داشته است ، که این مناطق توانستند با گذشت زمان بهبود یابند.

یک سال پس از آتش سوزی از پنج سال پیش ، گروه ها در انواع ترکیبات بانک بذر یکسان بودند. این نشان می دهد که آتش باعث تغییر ترکیب گونه ها در یک دوره زمانی کوتاه می شود. این تغییرات شامل جوانه زنی گونه های جدید ، آسیب رساندن به گونه های بذر سطحی ، از بین بردن گونه های غالب بانکی خاک است و این تغییرات در طولانی مدت احیا می شود.

محققان می گویند: “تغییرات محیط پس از آتش سوزی در یک دوره کوتاه در ترکیب خاک به وضوح قابل مشاهده است ؛ این تغییرات با گذشت زمان احیا می شوند.”

به گفته این محققان ، آتش سوزی تأثیر منفی در بانک بذر جنگل به عنوان منبع پوشش گیاهی آینده دارد. “در آینده باید این مطالعات در منطقه زاگرس و همچنین عوامل پوشش گیاهی و خاک انجام شود تا پتانسیل ترمیم این مناطق مشخص شود.” .

نتایج این تحقیق با عنوان “پیامدهای آتش سوزی در دوره های مختلف” در مجله “ایران جنگل”. مجله تحقیقاتی انجمن جنگل های ایران منتشر شده است.

انتهای پیام: