استان ها

گازبهای مددجویان در قزوین رایگان می‌شود

به گزارش خبرگزاری سرگرمی برای همه از قزوین. علی حجتی پور مدیرعامل شرکت گز در استان قزوین با اشاره به امضای تفاهم نامه اجرای لوله کشی داخلی منازل مشتریان گفت: امضای این تفاهم نامه وظیفه و کار مشترک سه سازمان گاز، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بزیست بر اساس مسئولیت های اجتماعی است که باید اجرای صحیح، نظارت دقیق و کمک و مساعدت هدفمند به این تفاهم نامه باشد. خانواده های نیازمند و محروم می توانیم این وظیفه را به درستی انجام دهیم.

وی سقف اعتبار تخصیص یافته برای اجرای این تفاهم نامه را 50 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: برای اجرای لوله کشی داخلی منزل هر مشتری مبلغ 60 میلیون ریال و با توجه به مبلغ تخصیص بیش از هزار مشتری اختصاص یافت. به صورت رایگان از آن بهره مند خواهند شد.

وی با اشاره به تعهد ذاتی شرکت گاز استان قزوین در ارائه خدمات گاز به مشترکین منطقه به ویژه مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان های بهزیستی گفت: ، هزینه ایجاد انشعاب گاز برای آنها رایگان است و در صورت رعایت الگوی مصرف گاز، قیمت گاز برای آنها به صورت رایگان محاسبه می شود.

این مقام مسئول تعداد مشترکین تحت پوشش گاز طبیعی را بیش از 5198 مورد برشمرد و ادامه داد. 245 مشترک به مجموع مشترکین گاز استان قزوین اضافه شد.

در ادامه ناصر ظهیری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین و دکتر علی دهباشی پور مدیرکل بهزیستی استان قزوین هر کدام از مدیرعامل و تیم شرکت گاز استان قزوین تقدیر و تشکر کردند. تمایل آنها برای اجرای این تفاهم نامه.

48: