اجتماعی

پیشگیری از جنگل‌ زدایی با نوآوری

سرگرمی برای همه/ خراسان رضوی هیئت روغن نخل مالزی (MPOB) اعلام کرد که نوآوری های صنعت روغن نخل مالزی در حفاظت از جنگل ها نتیجه داده است و نرخ جنگل زدایی در این کشور به طور پیوسته در سال های اخیر کاهش یافته است.

به گزارش دیلی اکسپرس، احمد پرویز، مدیرعامل پالم اویل مالزی گفت: گزارش ها نشان می دهد که بین سال های 2010 تا 2015، مساحت جنگل های مالزی با 2 درصد افزایش به 18.25 میلیون هکتار رسیده است. بین سال‌های 1991 تا 2000، میزان جنگل‌زدایی 0.27 درصد بود و بین سال‌های 2001 تا 2010، این میزان به 0.09 درصد کاهش یافت.

افزایش مساحت جنگل تا حدی به دلیل طرح روغن پالم پایدار مالزی (MPSO) است که در 1 ژانویه 2020 برای افزایش پایداری کشاورزی و مدیریت جنگل با ارائه گواهینامه اجباری برای همه مزارع و مالکان خرد اجرا شد. زمین حاصلخیز.

وی افزود: بر اساس این دستور تخریب جنگل ها در سال 1395 کاهش یافت. طرح پایدار روغن پالم مالزی در سال 2015 راه اندازی شد.

مالزی متعهد به حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت پایدار جنگل در اجلاس سران ریو زمین در سال 1992، یعنی حفظ 50 درصد از جنگل‌های خود شد. گزارش بانک جهانی در سال 2020 می گوید که مساحت جنگل در این کشور 58.18 درصد از کل مساحت زمین است.

دلایل جنگل زدایی بسیار زیاد است و مطالعات نشان می دهد که روغن پالم عامل اصلی تخریب جنگل ها نیست. همچنین گزارش‌های اتحادیه دانشمندان نگران این موضوع را تأیید می‌کند که دام‌ها، سویا و الوار بیش از روغن نخل باعث تلفات جنگل‌ها می‌شوند.

روغن پالم کمترین میزان از بین رفتن جنگل ها را دارد، بنابراین بی انصافی است که بگوییم صنعت روغن نخل تنها عامل اصلی مشکلات زیست محیطی و گرمایش زمین است.

پرویز گفت: بسیاری از فعالیت های اقتصادی دیگر نیز در مسائل زیست محیطی و گرم شدن زمین نقش دارند. شرکت‌های بزرگ نخل روغنی، از جمله Sime Darby، IOI Group و Wilmar، به حفاظت از طبیعت و گونه‌ها کمک کرده‌اند.

او اضافه کرد: این مزارع همچنین مناطقی با ارزش حفاظتی بالا (HCV) برای حفظ تنوع زیستی در املاک ایجاد می کنند. به عنوان مثال، شرکت پالایش و ترکیب نفت سیم داربی 5779 هکتار از مناطق با ارزش حفاظتی بالا را برای حفاظت از تنوع زیستی اختصاص داده است.

بر اساس گزارش سازمان جهانی غذا و کشاورزی جنگلی (SOFO)، 22 کشور از جمله مالزی با حفظ پوشش جنگلی توانسته اند امنیت غذایی ملی خود را افزایش دهند که نشان می دهد نیازی به قطع درختان برای تولید نیست. غذای بیشتر.

مالزی، دومین تولید کننده بزرگ روغن پالم در جهان، همچنان در بین 12 کشور متنوع قرار دارد.

انتهای پیام