عمومی

پروژه تخریب سریع – سرگرمی برای همه

این هجوم خبری هم‌اکنون مصادف است با انتخاب مجدد جنگ‌افروزان در اسرائیل، گشودن جبهه جدیدی در کنار جنگ در اوکراین که فضای تنفس بیشتری به روسیه می‌دهد و دشمنان منطقه‌ای ایران به دنبال نابودی و تجزیه ایران هستند.

گزینه “نابودی سریع” می تواند شامل یک جنگ کوتاه و یک تخریب سریع و همه جانبه باشد. جنگ طولانی فراتر از توانایی هر دو طرف است و بازار جهانی و بازار جهانی انرژی را بیشتر متزلزل خواهد کرد. در این نسخه تخیل، نفرت و تحلیل در هم آمیخته است. تصور این است که با تحمیل یک جنگ کوتاه، مردم به خیابان ها بیایند و «کار هیئت انجام شود». البته این فکر آمیخته با نفرت عمیق است و دلیل خطای تحلیلی آنها نیز همین است. چه کار انجام شود چه نشود، آنها کار خود را انجام می دهند. البته برای آنها بسته شدن فضای سیاسی ایران معنایی ندارد زیرا هزینه آن را مردم و نظام خواهند پرداخت نه آنها.

یکی از عوامل محاسباتی برای ورود به جنگ ها، توان جنگی و پایداری بلندمدت طرفین از یک سو و توان بازدارندگی ایران از سوی دیگر است. انرژی هسته ای (حتی در مقادیر کم) می تواند از اجرای سیاست تخریب سریع جلوگیری کند. چنین قدرتی وجود ندارد. قدرت موشکی باقی می ماند که به توانایی «سپر ضد موشکی»، «تعداد موشک» برای طولانی شدن درگیری، «ثبات اقتصاد داخلی» برای حفظ شرایط اقتصاد جنگی، اتحاد سیاسی بستگی دارد. قدرت های اصلی بین المللی و عوامل دیگر از این قبیل.

چین هیچ انگیزه ای برای ورود به چنین درگیری نخواهد داشت. همچنان روسیه این وضعیت را در رابطه با درگیری در اوکراین به نفع خود خواهد دید.

چکار باید بکنیم؟

اولین. جنگ روسیه و اوکراین مشکل ما نیست. به هیچ وجه نباید مستقیم یا غیرمستقیم وارد چنین درگیری شویم.

دوما. متاسفانه دیپلماسی عمومی کشور تقریباً بسته است و زمین بازی خود را فقط در حالت واکنشی قرار داده است. البته قابل درک است که این یک ضعف ساختاری در این دولت است، اما به هر حال باید فعالیت های رسانه ای و گفتگوهای بین المللی با کشورهای اروپایی توسعه یابد. خصوصاً جایی برای مذاکرات رسانه ای بین دیپلمات های ایرانی و تأثیرگذارترین رسانه ها و چهره های بین المللی وجود ندارد. برای این مذاکرات باید از توان همه قوای ملی استفاده کنید.

سوم. ایرانیان مقیم خارج از کشور مواظب باشند که در خیابان های پایتخت های کشورهای غربی چه هیزمی می دهند. مشکلات داخلی ما نباید بهانه ای برای فاشیست های جهانی برای آتش زدن اسرائیل، «مجاهدین خلق» (چه قدیم و چه جدید) و عربستان باشد.

چهارم. اندیشه مهدویت، انتظار و آموزش فلسفه تاریخ شیعه به هیچ وجه نباید با ایدئولوژی های «آخرالزمان روسیه» مخلوط شود. «جنگ مقدس» کلیسای ارتدکس روسیه و تئوری های آخرالزمانی ایدئولوگ های روسی کارکردی ناسیونالیستی دارد تا برای کشوری که هفتاد سال از هر انگیزه ای برای ثبات در زیر سایه کمونیسم فرسوده شده است، محتوایی ایجاد کند.

متأسفانه به نظر می رسد که سبک ساده لوحانه و خیالی نظام تصمیم گیری تسلیم چنین القائاتی شده و در واقع کشور را به جنگ می کشاند. یا حداقل استقبال می کنند. مراقب این گونه مارهای تخت و خالی باشید و بدانید که اگر با آن برخورد جدی نکنید، شما را نابود خواهند کرد. سرنوشت کشور را بازی رویاپردازان مقدس نکنید.

پنجمین پس از آرامش نسبی، شرایط استثنایی حاکم بر سیاست داخلی باید ترمیم و تغییر یابد. مهم این است که چتر استراتژی خود را به اندازه خود از هر جناحی ببینید تا بتوانید از جناح بندی فراتر بروید و به فکر ایران و نظام و همه نیروهای سیاسی آن باشید.

6565