عمومی

ورود زنان به ورزشگاه را خوب به نام خودتان سند زدید!

دیروز در بازی استقلال و فولاد یک بار چند زن خبرنگار در جایگاه ویژه حضور پیدا کردند و گفتیم چه اتفاق خوبی افتاده است. بالاخره یک طلسم شکست، و خبرنگاران زن می توانند بازی های لیگ برتر را با دقت دنبال کنند. از زبانم چیزی به یادم آمد که چرا تعدادی رسانه انتخاب شدند، چرا باز هم وزارت ورزش و جوانان بدون اطلاع همه رسانه ها چند نفر را برای خودش دعوت کرد و به ورزشگاه فرستاد تا بگویند ما: تو جادو را شکستی

عجیب بود، عجیب است، صدای بسیاری از زنان خبرنگار شنیده شد، حتی منتقدان را هم الان سرزنش می کنند که چرا انتقاد می کنید، بگذارید این راه باز شود، ورزشگاه تنگ نشود، هیچکس نمی گوید چرا. “X” به استادیوم رسید یا “Eggerg”؟

اتفاقی که افتاد خوب است، و اخبار آنلاین اولین بار بود که دیروز خبر را پوشش داد، اما بهتر است وزارت ورزش و جوانان بیایند و خیلی واضح توضیح دهند که روند انتخابات چگونه بوده است، چرا بسیاری از رسانه ها علاقه مند هستند. در زنان خبرنگاران خود را برای بازی های لیگ به استادیوم بفرستند؟

این امید وجود دارد که اگر برای بازی های بعدی لیگ این اتفاق بیفتد، سازوکار مناسبی برای آن ایجاد شود، مسئولان وزارت ورزش خودشان مردم را انتخاب نکنند، البته آقای سجادی هم نگویند که «ما. چیزی را برای زنان آماده کرده است تا به ورزشگاه بروند.»

251 251: