عمومی

نمایندگان مطلبی نگویند که باعث تضعیف مجلس شود

با توجه به شبکه اطلاعات شبکه اطلاعات ،
مهرداد ویس کرمی امروز در یک جلسه عمومی هشدار داد تا قانون تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید محصولات کشاورزی را بررسی کند. “قبل از ارائه خدمات دکتر خالیباف ، نمی خواستم وقت بگذارم و قوانین موجود در پیشنهاد را ذکر کنم. “شما قبلاً گفتید كه مذاكرات در گفتگوها ضبط می شود. متأسفانه مواردی را که انجام شده و اعتماد مجلس به ریاست جمهوری را خدشه دار کرده است ارائه می دهم.

او ادامه داد. “در برخی موارد ، بودجه بدون تصویب دادگاه ویرایش شد ، که حتی موضوع را تغییر داد. شورا هیچ توضیحی نداد. صرف این که در مذاکرات ثبت شده کافی نیست.

آقای خالیباف در پاسخ به اظهارات نماینده با اشاره به 1400 وی به متن گفتگوها گفت. “در متن مذاکرات کتبی ، کشت برنج در مناطق مختلف کشور با هماهنگی سیاست مشترک – آژانس های ملی تعیین می شود.” این متن گفتگوها است.

وی با تأکید بر اینکه متن نوشته شده در قانون بودجه دقیقاً همان متن مذاکرات است ، افزود: این در قانون بودجه آمده است. در سال 1400 ، کشت برنج در مناطق مختلف کشور در چارچوب سیاست کلی سیستم ، با موافقت آژانس های ملی به تشخیص گروه کار برای سازگاری با کمبود آب در منطقه تعیین می شود . همان متن مذاکرات است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد. “من می گویم که ما ، پشت سر رئیس مجمع ، اعلام می کنیم که یک چیز را در دادگاه تأیید می کنیم ، که این یک چیز دیگر در متن قانون است – بیان این نوع مطالب ظلم به مجلس است. “من موظف شدم از مجلس دفاع کنم که چنین چیزی وجود ندارد.

آقای خالیباف ذکر کرد. “من از دوستانم می خواهم که این موارد را در نظر بگیرند. رهبر معظم انقلاب به ما هشدار دادند که س questionsالاتی را نپرسیم که توجیه کننده افرادی باشد که مجلس را تضعیف می کنند.