اقتصادی

نماینده مشهد: رئیس جمهوربه رئیس سازمان برنامه تذکر دهد

نماینده مردم مشهد در شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از 7 ماه از تصویب قانون بودجه 1401 می گذرد اما رئیس سازمان پروژه با رویکردی دلسوزانه با آن برخورد می کند، از رئیس جمهور خواست تا دریافت کند. . در این مورد سریعتر و تذکر رئیس سازمان برنامه و بودجه.

به گزارش سرگرمی برای همه، فاطمه رحمانی امروز (یکشنبه) در تذکر شفاهی در دومین جلسه شورای اسلامی اعلام کرد. ملت ما با استکبار دشمنان تاریخی ایران مواجه است، پس باید از ملت پاسداری کنیم و خدمت شایسته ای به آنها کنیم. او دریغ نکرد. در این مسیر سه قوه باید مصمم باشند و برای حل مشکلات اقتصادی و داخلی و کنترل تورم و تورم با تلاش مضاعف گام های عاجل بردارند.

وی در هشدار دیگری به رئیس جمهور درباره عدم تخصیص بودجه های مصوب گفت: پروژه بودجه به مجلس می آید و شبانه روز در مجلس تصویب می شود و مردم امید دارند اما رئیس سازمان بودجه. با رویکرد حضانت

نماینده مردم مشهد در شورای اسلامی یادآور شد. با اینکه بیش از 7 ماه از تصویب قانون بودجه 1401 می گذرد، به عنوان مثال تاکنون 13 درصد از بودجه عمرانی استان خراسان رضوی تخصیص یافته است که. به معنای تعلیق کار ساختمانی و ساختمان است.

عضو کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر افزود: بودجه آسیب های اجتماعی که بیشتر آن امنیت اولیه است و به ویژه بودجه حاشیه نشینی با وجود اهمیت و اولویتی که دارد تا به امروز تخصیص نیافته است. اینها شامل بودجه قانون حمایت از خانواده و جوانان و بودجه محرومیت می شود.

رحمانی خطاب به رئیس جمهور با بیان اینکه سازمان برنامه با این روش کشور را به چالش کشید، به رئیس جمهور تاکید کرد. کمبود نرم افزار در پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان نیز تاثیرگذار است. سازماندهی برنامه فوری ترین اقدامات مورد انتظار است.

انتهای پیام