عمومی

میدان جنگ سایبری – سرگرمی برای همه

دنیا با نیروهایی مواجه است که مجهز به فناوری کامپیوتری هستند و می توانند از طریق حملات هکری آسیب مجازی و با کلیک یک دکمه ضرر مالی به مردم وارد کنند.. در سال‌های اخیر، مفهوم فضای مجازی به‌عنوان میدان نبرد دستخوش تغییرات چشمگیری شده است که مهم‌ترین آن تأثیر مخرب این حملات بر دولت‌ها، گروه‌ها و افراد است. مهم ترین نوع این نوع حملات هک است که یکی از نگران کننده ترین موارد برای دولت ها و افراد است.

ریشه اصلی این نگرانی وجود جهات مختلف در این موضوع و دشواری شناسایی منشأ آن است. دلیل دیگر نیز به تعریف مبنای حمله و برآورد هزینه عواقب آن مربوط می شود. این شبکه عظیم به محل تنش ها از جمله جاسوسی، دسترسی غیرمجاز و کنترل پایگاه های داده تبدیل شده است که می تواند امنیت ملی برخی کشورها را تهدید کند.. با توجه به چنین تحولاتی، اکثر دولت ها موضوع فضای مجازی را در اولویت قرار داده و بر توسعه مکانیسم های پیشگیرانه تمرکز کرده اند..

حملات سایبری به گزینه ای قدرتمند و ارزان برای جنگ تبدیل شده است. جهان با نیروهایی مواجه است که مجهز به فناوری کامپیوتری هستند و می توانند از طریق حملات هکری آسیب های مجازی و با کلیک یک دکمه به مردم ضرر مالی وارد کنند.. رویدادهای اخیر، چه مجازی و چه واقعی، بیشتر میدان جنگ سایبری را به ما نشان داده است. این امر به ویژه پس از اقدامات گروه Anonymous مشهود است (هکرهای گمنام)که یک شبکه بین المللی از هکرها آشکارتر شد. این شبکه اهداف جهانی و خاورمیانه از جمله اسرائیل را هدف قرار می دهد. با توجه به روند این حملات، به نظر می‌رسد تنش بین بازیگران به نوعی حمله و ضدحمله تبدیل شده است که علیه امکانات و سیستم‌های بخش‌های مختلف کشورهای دو طرف جنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایجاد خسارت مادی و غیر مادی؛. برآورد میزان این خسارات و تأثیر آن بر عملیات و برنامه های مالی و فناوری موسسات غیر نظامی و نظامی متفاوت است..

توانایی مقابله با این مشکل به یک مفهوم اصلی برای دولت ها تبدیل شده است که باید از این دانش برای طراحی مجدد سیستم ها و فناوری های امنیتی برای عصر اطلاعات استفاده کنند.. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که حملات سایبری نیز راهنمایی است که می تواند به آنها در درک چگونگی مقابله با عواقب این پدیده در دنیای فیزیکی کمک کند.. حملات سایبری باید به لیست تهدیدات رایجی که هر دولت، گروه و فردی با آن مواجه است اضافه شود. این حملات می تواند کشورها یا جهان را نابود کند (به ویژه با رشد روزافزون نقش فضای مجازی در بسیاری از زمینه ها و اعتماد بیشتر افراد، گروه های سیاسی و نهادهای دولتی برای تأثیرگذاری بر فضای ایجاد شده اینترنتی.. این امر اهمیت استراتژیک این مکانیسم ها و اثربخشی آنها در دستیابی به اهداف کاربر را برجسته می کند.)

در حال حاضر تعداد فزاینده ای از ابزارهای دیجیتال و فیزیکی با کاربران متخصص وجود دارد که عملکرد شبکه ها را آزمایش می کنند و خطاها را تشخیص می دهند.. هکرها فرصت های زیادی برای استفاده از آن برای انجام عملیات روی سیستم ها دارند. در دهه گذشته ابزارهای زیادی با پتانسیل آسیب رساندن به سیستم های فناوری اطلاعات در صنعت اینترنت و نرم افزار ظاهر شده اند.. این ابزارها توسط افراد غیر حرفه ای یا سازمان هایی طراحی شده اند که فعالیت آنها محدود است. آنها ابزاری را توسعه داده اند که می تواند سیستم های کامپیوتری را به خطر بیندازد و به نفع شخص ثالث یا اهداف دیگری کار کند..

دنیای امروز اولین طوفان سایبری خود را پس از انتشار هزاران سند محرمانه بین وزارت امور خارجه آمریکا و مأموریت های آن در سراسر جهان در وب سایت آن تجربه کرد.. این افشاگری روابط بین المللی بسیاری از رهبران جهان را که اظهارات ثبت شده آنها در تضاد با مواضع عمومی آنها است، متشنج کرده است.. این موضوع در بسیاری از کشورها نیز باعث شورش و اعتراض شده است. استفاده از اینترنت برای انتشار این خبر تأثیر مهمی در تثبیت این ایده داشت که اینترنت به عنوان یکی از ثمرات انقلاب در ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند خطرناک باشد و قابلیت های متنوع و نامحدودی که در خدمت کاربران است، هم خوب است. . و بد، می تواند پیامدهای داخلی، منطقه ای و جهانی داشته باشد

6565