عمومی

معاون اول رئیس جمهور اصلاح دو مصوبه را ابلاغ کرد

به گزارش پایگاه شبکه اطلاع رسانی :

«محمد مخبر» در رابطه با اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران، مصوبه واردات گوشت مرغ با ارز ترجیحی را اصلاح و منتشر کرد.

بر اساس این تغییر، وزارت جهاد کشاورزی به منظور احیای منابع استراتژیک از طریق شرکت های دولتی و غیردولتی، برای تنظیم بازار گوشت سفید، ۱۲۵ هزار تن گوشت مرغ را با ارز ترجیحی وارد می کند.

در جلسه 19 اکتبر 1400 ، شورای وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با استناد به اصل 138 قانون اساسی ، فرمان واردات گوشت مرغ را با ارز مورد نظر اصلاح کرد.

بر اساس این اصلاحیه، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است برای احیای ذخایر استراتژیک و تنظیم بازار گوشت سفید کشور از طریق شرکت های دولتی و غیردولتی، 125 هزار تن مرغ را با ارز نرم (42 هزار ریال) وارد کند. ، تا سال 1400 بر اساس بند 1 (3) (ب) تبصره 14 قانون بودجه سال 1400، واردات تخم مرغ را تا پایان سال به 15000 تن برسانند و مطابق با نیاز بازار جامعه. مبلغ وام ترجیحی متعلق به این وزارتخانه.
تعرفه واردات مرغ برش خورده مشمول این فرمول 4 درصد تعیین شده است.

اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز اصلاح و به امضای محمد مخبر رسید.

هیأت وزیران در جلسه 20 تیر 1400 به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به استناد ماده مشترک قانون «بازپرس» مبنی بر اختیار تغییر اساسنامه دولت، سازمان ها و شرکت های وابسته به دولت هنگام ایجاد تغییرات در اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات. خط مشی و مدیریت این سازمان اقداماتی را انجام داده است.

بر اساس منشور اصلاح شده ، سازمان خدمات اینترانت اینترنتی در کشور ، نظارت و راهنمایی به منظور کاهش وابستگی به شبکه جهانی وب در خط مشی ارتباطی وزارت ارتباطات ، از جمله فعالیتهای فناوری اطلاعات و مسئولیتها. سازمان ایران

از دیگر موضوعات می توان به تهیه، تدوین و هماهنگی برنامه های مدیریت ریسک امنیتی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست های ارتباطی وزارت فناوری اطلاعات اشاره کرد.

با تصمیم دولت، پرونده تهیه و تصویب دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل شد.