اجتماعی

مشارکت دو برابری مهندسان در انتخابات الکترونیکی

نهمین انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان منجر به بیش از دو برابر شدن مشارکت مهندسان شد و تعداد تخلفات را به صفر رساند.

به گزارش سرگرمی برای همه ، نهمین دوره هیئت مدیره سازمان های مهندسی منطقه ای از 23 اکتبر آغاز می شود و یک هفته به طول می انجامد که تاکنون در 11 منطقه برگزار شده است. قابل ذکر است که مشارکت مهندسان در این حوزه انتخابیه بیش از دو برابر شده است.

انتخابات دوم آنلاین در خراسان شمالی ، چهارم آنلاین در کرمانشاه ، 16 آنلاین در ایلام ، خراسان جنوبی ، خراسان رضوی ، کردستان ، کهگیلو ، بویراحمد ، گلستان ، مازندران و مرکزی برگزار شد.

در این مدت ، هر فرد می تواند با شماره IP خود که در سازمان نظام مهندسی ثبت شده است رای دهد ، که احتمال تخلف را به صفر رساند.

گزارش ها نشان می دهد که برخی از افرادی که به طور سنتی بیشترین تعداد رای را در انتخابات گذشته داشتند ، نتوانستند تعداد لازم را برای ورود به شورای ولایتی فعلی به دست آورند.

یکی دیگر از ویژگی های متمایز انتخابات فعلی حذف افراد دارای منافع متضاد است. مهندسان منافع متضاد یا در منطقه رد صلاحیت می شوند یا وزارت راه و شهرسازی ماده 23 (ج) قانون مهندسی فرازمینی را در مورد آنها اعمال می کند.

بر اساس قانون ، کارکنان هشت دستگاه اجرایی و نظارتی شامل وزارتخانه های راه ، شهرسازی ، وزارت کشور ، شهرداری ها ، شورای بزرگان ، کارکنان سازمان نظام مهندسی ، صندوق مسکن ، مناطق آزاد و شهرک های صنعتی باید پس از رأی گیری ، دستگاه های مربوطه خود را کنار بگذارند.

بر اساس ماده 2 5 5 آیین نامه اجرایی قانون سیستم کنترل مهندسی ساختمان ، مصوب 1375 و اصلاح شده 1394 ، «اشخاص (فیزیکی یا حقوقی) باید در عین حال به موضوعاتی که زمینه ساز ارائه خدمات مهندسی به ساختمانها نمایندگی یا پذیرش منافع متضاد است. “اجتناب کردن.”

آخرین آمار ارائه شده توسط مدیرکل دفتر توسعه ساختمان از مشارکت در نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان ساختمان سازی دولتی نشان می دهد که در سال 1997 میزان مشارکت مردم در ایلام 21 درصد است و اکنون بیش از 70 درصد است. درصد در خراسان. رضوی در 13 برابر 13 درصد است و امسال – حدود 36 درصد ، در خراسان شمالی – بیش از 28.5 درصد – در سال 97 – اکنون – 44.5 درصد ، در خراسان جنوبی – 97 – 26 درصد – اکنون حدود 30 درصد. به

به گفته علی محمد عبدی کهرودی ، سهم کردستان در سال 1997 3.10 درصد بوده است و اکنون این میزان حدود 41 درصد است ، در سال 1997 در کرمانشاه – 15.5 درصد ، و در حال حاضر – 31.5 درصد ، در کهگیلو و بویراحمد – حدود 32 درصد. : 97. و در حال حاضر – 54.5 درصد ، در سال 1997 در گلستان – حدود 25 درصد ، و در حال حاضر – 69.47 درصد ، در مازندران – در سال 1997 – 20 درصد و اکنون – 43.40 درصد ، در مارکازی – 97 – 17 36 درصد و امسال تا و 87.41٪ و مشارکت 75.19٪ در البرز اکنون به 63.40٪ رسیده است.

انتهای پیام: