اجتماعی

لزوم گسترش الگوی مدیریت پسماند از مناطق موفق به دیگر نواحی شهری

معاون شهردار تهران گفت: با این فرهنگ ”

به گزارش سرگرمی برای همه ، مراسم افتتاح پروژه های خدمات شهری در منطقه 21 تهران امروز با حضور حسین نظری معاون هماهنگی و امور منطقه ای شهردار و رضا اعل بهرامی معاون خدمات و محیط زیست شهرداری برگزار شد. رجب زاده ، شهردار منطقه 21 و چند مدیر دیگر شهری.

علاءلال بهرامی ، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در این مراسم اظهار داشت که یکی از مزیت های بزرگ چنین پروژه هایی مشارکت و استفاده شهروندان است. از آن برای ورزش استفاده کنید ، و ما این مکان را به آنها دادیم ، و باید ذکر کنم که در واقع چنین مکانی برای فعالیت در شهرداری خالی است: ما باید تا آنجا که ممکن است برای هماهنگی بین مردم بازی کنیم و به آنها اجازه دهیم برای حل مشکلات تلاش کنند و نیازها. تشخیص و حذف کنید

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران افزود: بحث بازیافت در منطقه خود این عمل می تواند به عنوان الگویی در سایر نقاط شهر مورد استفاده قرار گیرد.

بهرام ادامه داد. این را می توان در این دید ، و این اقدام ارزشمند است زیرا در کارهای اداری کمتر به این مسائل فرهنگی توجه می شود.

مشارکت عمومی؛ عدم وجود زمینه برای فعالیتها و روابط شهری

رضا رجب زاده ، شهردار منطقه 21 نیز با بیان اینکه مدل حکمرانی شهری با مشارکت مردم ، مدلی پایدار است ، گفت: روابط ،: ما باید بدانیم که مردم در همه چیز حضور دارند. “موفقیت های بیشتری داشته باشید.

شهردار منطقه 21 افزود. فعالیتهای شهری

رجب زاده با اشاره به اینکه امیدواریم حضور معاونین خدمات کشوری و هماهنگی امور شهری تهران راه را برای توسعه بیشتر منطقه 21 هموار سازد ، افزود: کمک و مدیر اجرایی نیز موظف است اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش وب سایت شهر ، خوابگاه کارگران منطقه 21 به منظور تجلیل از کارگران زحمتکش شهرداری و ارائه خدمات ویژه برای رفاه آنها افتتاح شده است.

انتهای پیام: