عمومی

قطع روابط سیاسی ایران و لبنان بخاطر تیمور بختیار

ایران و لبنان روابط سیاسی خود را قطع کرده اند. دلیل تعلیق این بود که دولت ایران خواستار استرداد تیمور بختیار شد و دولت لبنان در نهایت در 11 آوریل اعلام کرد که با تقاضای استرداد بختیار مخالف است.

به گزارش سرگرمی برای همه، مهمترین رویدادهای 12 فروردین فهرست شده است مؤسسه مطالعات تاریخ نوین ایران تو می خوانی:

وقایع 12 فروردین

سال 1340

در تشییع جنازه شاه بروجردی، شاه، نخست وزیر و وزرا حضور داشتند.

سال 1342

آرامگاه نادرشاه که توسط انجمن آثار ملی ایجاد شده است افتتاح شد.

سال 1343

دولت آمریکا 8 میلیون دلار برای اتصال راه آهن ایران به ترکیه اختصاص داده است.

سال 1348

ایران و لبنان روابط سیاسی خود را قطع کرده اند. دلیل تعلیق این بود که دولت ایران خواستار استرداد تیمور بختیار شد و دولت لبنان در نهایت در 11 آوریل اعلام کرد که با تقاضای استرداد بختیار مخالف است.

سال 1350

اداره آمار و ثبت احوال جمعیت تهران را به سه میلیون نفر رساند.

سال 1355

ژنرال ملا مصطفی بارزانی رهبر مبارزان کرد عراقی به همراه دو پسرش ادریس و مسعود وارد ایران شده است. دولت چندین ساختمان در عظیمیه استان کرج خرید و در اختیار آن قرار داد. بارزانی و پسرانش تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی قرار گرفتند.

سال 1355

اولین جامبو مسافربری هما ارسال شد.

سال 1356

دادگاه نظامی به محاکمه سید مهدی هاشمی پایان داد و او را به سه اعدام محکوم کرد.

سال 1357

لیسه یزد با صدور اطلاعیه ای با اشاره به اینکه ماموران مسلح به سلاح های آمریکایی که از پول مردم تهیه شده بود، مردم را محاصره کردند، حتی تمام راه های فرعی و حتی کوچه های باریک را بستند و اجازه فرار مردم را ندادند، به روی مردم آتش گشودند.

انتهای پیام: