علمی و پزشکی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: قطع کردن اینترنت جواب نمی‌دهد

در روزهای اخیر نظرات مختلفی از سوی مسئولان کشور در خصوص فیلتر شدن اینستاگرام و واتس اپ مطرح شده است که اکثر آنها موافق مسدود شدن پلتفرم های بین المللی هستند. در این مدت البته عده ای فیلترینگ را راه حلی اشتباه نامیدند که جواب نمی دهد.

علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیشرفت تکنولوژیک عرضه اینترنت، قطعی اینترنت را بی اثر دانست و به جمارانی گفت: راه های دیگری مانند ماهواره را پیدا کرد، اما این منطقه باید هدفمند و قابل دسترسی باشد. باید کنترل کرد و کسانی که در این زمینه درآمد دارند به کسب و کارشان رونق داد اما از طرف دیگر کسانی هستند که. استفاده از اینترنت علیه منافع و اهداف ملی سیستم. اکنون هر کشوری وسعت خود را دارد، اما باید توجه داشت که با بستن، محاصره، محدود کردن نمی‌توان جلو رفت، بلکه این حوزه مکانیزمی دارد و باید کنترل، هدایت و برنامه‌ریزی شود.

این معاونت در آخرین اظهارات خود بر لزوم استفاده از اینترنت و ارتباط با دنیا تاکید کرد و اعلام کرد که حتی با طرح دفاعی مخالف است. وی در توضیح دلیل خود بیان کرد. من برنامه دفاعی را امضا نکردم زیرا ما عضوی از دهکده جهانی هستیم و این ابزار و سیستم، تکنولوژی وارد همه کشورهای دنیا می شود.

البته رضایی معتقد است فضای مجازی نیاز به هدایت دارد و باید کنترل شود. وی در این رابطه گفت: مقام معظم رهبری هم فرمودند فضای مجازی بی فایده است. این منطقه باید کنترل شود، در غیر این صورت خسارت وارد می کند». اما نماینده شهرستان های کرمانشاه، صحنه، کنگاور و هرسین کنترل این حوزه و ساماندهی آن را منوط به فیلترینگ و مسدودسازی بسترهای خارجی و اختلالات اینترنتی ندانست و این راهکارها را بی اثر ارزیابی کرد.

227227