اجتماعی

طرح هایی برای متروپل – سرگرمی برای همه

پس از ریزش ساختمان 10 طبقه در شهر آبادان، تعدادی از کاریکاتوریست های کشور شروع به کار روی این موضوع کردند.

به گزارش خبرنگار هنرهای تجسمی سرگرمی برای همه، کاریکاتوریست ها به عنوان نقاشانی که اغلب چشمانشان رنگ و بوی انتقادی دارد، این بار ریزش ساختمان 10 طبقه کلانشهر آبادان را مقصر دانستند و پروژه هایی در این زمینه منتشر کردند.

آنچه در زیر می بینید آثار هنرمندانی چون هادی حیدری، محمد فرجی، پوریا مرک و چند نفر دیگر است.

برنامه های کلان شهر
طراحی از هادی حیدری

حیدری برنامه فوق را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. ما شاهد فروپاشی خود هستیم.»

برنامه های کلان شهر
طراحی پوریا برهنه
منبع: اینستاگرام هنرمند:

پوریا اریان کاریکاتوریست با انتشار طرح فوق نوشت آبادان شهر غم های بی پایان را تسلیت می گوییم.

برنامه های کلان شهر
طراحی شده توسط محمد فرجی
منبع: اینستاگرام هنرمند:

محمد فرجی با اعلام برنامه ای برای این حادثه، شماره زیر را از حسین جنتی انتخاب کرد: «خواجه در خواب می گوید در خانه بسته است.

برنامه های کلان شهر
طراحی شیدا سردشتی
منبع: اینستاگرام هنرمند:

شیدا سردشتی کاریکاتوریست دیگری است که طرح فوق را منتشر کرده و نوشته است: «اول پول، بعد امنیت… چرا باید اجازه ساخت یک سازه غیراستاندارد داده شود؟ پاسخ ساده است.”

برنامه های کلان شهر
طراحی شده توسط محمدرضا میرشاه ولد
منبع: اینستاگرام هنرمند:

محمدرضا میرشاهوالد، یکی دیگر از کاریکاتوریست ها، در طرح بالا نوشته است. حیف که نه تنها ساختمان غیراستاندارد پروانه ساخت، بلکه سازنده… و هلدینگ او به خاطر شاهکارش ستایش شد.»

انتهای پیام: