استان ها

طرح جامع ساماندهی دستفروشان در کرج اجرا می‌شود

به گزارش سرگرمی برای همه البرز. “محمد اسعدیان” هدف از بررسی این طرح ساماندهی دستفروشان – دستفروشان است که منجر به وضعیت فعلی، افزایش حضور شهروندان در مناطق شهری، ارتقای امنیت اجتماعی، رشد اقتصاد شهری، افزایش نشاط، فعالیت، ایجاد احساس تعلق ایجاد درآمد اعلام کرد.

رئیس مرکز علمی – پژوهشی – تحقیقات راهبردی شورای شهر کرج گفت. دستفروشی نمونه ای از یک فعالیت اقتصادی به اصطلاح تجارت است که در قالب مشاغل غیررسمی جشن گرفته می شود. دست فروشی یک پدیده نوظهور نیست، در واقع این تجارت به اصطلاح غیررسمی سابقه طولانی دارد، بنابراین نمی توان به راحتی از معایب این روش کسب و کار چشم پوشی کرد.

عضو شورای شهر کرج خبر داد. هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بر تعداد فروشندگان فعال در شهرها افزوده می شود، پدیده ای که در شرایط فعلی اقتصادی کشور با تهدیدها و فرصت های خاصی همراه است. کشور. “

اسدیان گفت. وی افزود: در سال های اخیر به طور کلی بر نکات و ابعاد منفی این پدیده تاکید شده است، اما باید واقع بین بود و به ناچار در شرایط اقتصادی کنونی می شد نکات و ابعاد مثبتی را متصور شد.

اسدیان یادآور شد. بیشتر آنها مهاجر هستند و از نظر سنی بیشتر آنها بین 19 تا 50 سال سن دارند.

عضو شورای شهر کرج، ساخت بازارهای رسمی و بازارچه برای جمع آوری و ساماندهی دستفروشان توسط شهرداری، تشکیل کارگروه تخصصی ساماندهی مشاغل شهری با مشارکت سازمان های مرتبط، سازمان منطقه و فضایی دستفروشان، فرهنگ اطلاع رسانی و . غلبه بر اجبار مطلق در بین شهروندان و برخورد فیزیکی با تاجران اپ وانت و غیره بر اساس مدل سازماندهی و پذیرش نقش آن در شهر به عنوان مرکز تحقیقاتی یکی از طرح های اجرایی را مطالعه می کند.

48: