عمومی

طرح «امام محله» یک ایده خوب در جهت تعامل با مردم است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

محمدمهدی علایی در گفتگو با خبرنگار آنلاین اظهار داشت: «رویکرد جدید سازمان تبلیغات اسلامی، نهضت تبلیغی جدید همکاری با مردم که در این سازمان شکل گرفته دلیل می شود. نوشتن: موفقیت بزرگی بود.

استاندار قزوین اعلام کرد. لشکرکشی قزوین در رسالت و مأموریت خود به خوبی عمل کرده است.

او اضافه کرد. «برنامه ائمه جماعات نواحی که مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی را بر عهده دارد، یکی از بهترین و مؤثرترین ایده ها برای نشر معارف دینی مردم به مردم و نهاد تبیین باورهای دینی است. جامعه. “

این مسئول گفت. «ارتباط حضوری با سازمان تبلیغات و ارتباط نزدیک با مردم که در قالب ائمه جماعات ناحیه انجام می شد، تأثیر تبیینی ـ تبلیغی دارد و به محبوبیت آن کمک زیادی می کند.

او اضافه کرد. سازمان تبلیغات اسلامی به برکت استفاده از جوانان در دوره جدید حکومتی و در راس آن جوانان مدیریتی توانسته است به یکی از مصادیق سپردن کار به جوانان تبدیل شود، سازمانی که وظایفش انجام نشده است. قبلا خیلی عالی بود در یک جامعه مردمی و مؤثر.» سازمانی که توانسته عمیقاً در جامعه نفوذ کند و با مردم ارتباط برقرار کند.

این مقام مسئول در پایان گفت. شرکت تبلیغاتی نیز باید به دنبال ادامه مسیر باشد جوانان: برای مشاهده پیشرفت های بیشتر و بهتر در منطقه گام بردارید.