حوادث

شهردار تهران، جانشین وزیر کشور در مدیریت بحران پایتخت باشد

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تاکید کرد که شهردار تهران باید معاون وزیر کشور در حوزه مدیریت بحران در تهران باشد.

به گزارش سرگرمی برای همه: علی نصیری در دیدار با تعدادی از مدیران شبکه تهران تاکید کرد: باید قبل از بحران از توان همه رسانه ها به ویژه رسانه ملی استفاده کرد، آنها بحران هایی مانند زلزله و سیل دارند. در مواقع بحران، این رسانه ها هستند که می توانند به آرامش افکار عمومی و جلوگیری از شایعات کمک کنند. بنابراین باید از توانمندی های رسانه ها به درستی استفاده کرد.

وی با اشاره به برنامه های شبکه تهران که برای ساکنان این استان ساخته می شود، گفت. با استفاده از توانمندی های شبکه تهران می توان به موضوع تهران، ریسک های آن پرداخت و این ظرفیت امکان پذیر است.»

نصیری با تاکید بر لزوم افزایش آمادگی شهروندان در برابر بحران ها به ویژه سیل، زلزله و … بر لزوم ساخت برنامه های آموزشی تاکید کرد. آن «و محتوای آن کیفی و غنی است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، مدیریت بحران و رسانه را دو عنصری دانست که باید با یکدیگر همکاری کنند. پس از رسیدن، محصول خود را به درک عمومی ارسال کنید. این امر باعث ترویج فرهنگ امنیت می شود.

نصیر افزود. از سوی دیگر رسانه ها نیز باید مطالبات خود را در حوزه هایی مانند امنیت، مدیریت بحران مطرح کنند، از دستگاه های مختلف که مسئولیت دارند بپرسند، به اقدامات و مسئولیت های آنها پاسخ دهند.»

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به تسطیح تصادفات گفت: «واقعیت این است که هر حادثه ای که در تهران رخ می دهد و خارج از سطح مشخصی اتفاق می افتد، بعد ملی دارد. در نتیجه امکان مدیریت بحران در تهران وجود دارد. دو چندان ضروری است.» شهردار تهران معاون وزیر کشور در حوزه مدیریت بحران در تهران است. علاوه بر این، نقش مسئولان در مدیریت بحران باید به وضوح مشخص شود.

وی به لزوم آموزش اصول و مفاهیم مدیریت بحران در دوران کودکی اشاره کرد. وی افزود: نباید فکر کنیم که برنامه های مدیریت بحران فقط مختص یک گروه سنی است، بلکه باید کودکان را در نظر گرفت و محتوای آموزشی مناسب تولید کرد. «برای سایر رده های سنی نیز برای گروه های مختلف جامعه باید برنامه های مناسبی در نظر گرفته شود تا همه اقشار جامعه با آن دوره ها همراه شوند.

نصیری ادامه داد. وی ادامه داد: این دوره ها باعث می شود مردم بدانند قبل، حین و بعد از زلزله چه اقدامات دیگری را باید انجام دهند، در واقع می توان گفت که آموزش به میزان قابل توجهی از ترس و ناامیدی افراد در مواجهه با آن شرایط جلوگیری می کند. بحران.”

سعید آشنا رئیس شبکه پنج با استقبال از همکاری با این سازمان ابراز امیدواری کرد در آینده اقدامات موثرتری انجام شود.

انتهای پیام: