عمومی

سه عنصر شخصیتی دختر تربیت‌شده در خانه علی(ع)

یکی بحث ایمان و تقوای او بود، دیگری بحث علم و دانش او بود که در واقع او را علم و ایمان این شخصیت دینی کرد.
در کنار این دو عنصر، عنصر انقلابی این امام بود که در تاریخ کربلا ظهور کرد، حضرت زینب(س) در طول تاریخ در میان زنان قهرمان ماند و زنان از ایشان الگو گرفتند.
خطبه حضرت زینب(س) در مجلس یزید یکی از قابل توجه ترین سخنرانی های تاریخ بشریت است که با سر و بدن بریده نزدیکانشان بود، اما در دفاع از قانون آن سخنرانی را ایراد کرد. که: هنوز به یاد دارد
نام حضرت زینب (س) که دختر امام علی (ع) است توسط جبرئیل نامگذاری شده است. به عبارت دیگر، حضرت فاطمه (س) در مسئله نامگذاری از حضرت علی (ع) خواست تا این نام را بگذارد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آن زمان در سفر بودند، حضرت علی فرمودند منتظر می مانیم تا پیامبر از سفر برگردد، پیامبر را از تولد این دختر خبر دادند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نام این دختر را زینب بگذار که در لوح محفوظ الهی نیز نوشته شده بود.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زینب را بوسید و در آن زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که همه امت من باید به دختران یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله احترام بگذارند. به دختران احترام خاصی قائل بود. هنگامی که حضرت زینب (س) به سن ازدواج رسید، با عبدالله بن جعفر په، پسر عمویش که 5 سال از حضرت زینب بزرگتر بود، ازدواج کرد.
اینها صفاتی است که برای حضرت زینب علیهاالسلام ذکر شد و این روز را روز منسوب به زنان و روز پرستار نامیدند. برای اینکه زنان مسلمان، آزادیخواه و انقلابی از آن حضرت الهام بگیرند، باید در زمینه علمی، عملی و انقلابی از ایشان الگو بگیرند.

از سوی دیگر حضرت زینب(س) در واقعه کربلا به عنوان یکی از راویان واقعه، «تحمل الفجعه» پیام کربلا را که در تاریخ ثبت شده است، رساند. به سوی آینده. به همین دلیل است که می گویند اگر زینب (س) نبود، کربلا در کربلا می ماند.

یعنی اگر حضرت زینب(س) روشنگری نمی کرد پیام کربلا در کربلا می ماند و نابود می شد. به هر حال حضرت زینب(س) پیام آور زن انقلاب کربلاست. عبادتشان حتی در مورد کربلا هم ترک نشد، روز عاشورا نماز شب خواندند. اینها همه ویژگی های شخصیتی اوست.