اجتماعی

سازمان ملل: با افزایش فقر در افغانستان، انگیزه کاشت تریاک بیشتر شده است

بر اساس گزارش سازمان ملل، تولید تریاک در افغانستان به شدت افزایش یافته و برای پنجمین سال متوالی از 6000 تن فراتر رفته است.

به گزارش سایت افغانستان تایمز، بر اساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، افغانستان 320 تن هروئین در سراسر جهان تولید می کند. همچنین در سال 2021 6800 تن تریاک تولید کرد که 8 درصد بیشتر از سال قبل است.

بر اساس این گزارش، با روی کار آمدن طالبان که بزرگترین تولیدکننده تریاک در جهان هستند، عدم اطمینان در مورد این تجارت افزایش یافته و به افزایش قیمت تریاک منجر شده است. در این کشور جنگ زده با افزایش فقر، انگیزه کاشت این دارو افزایش یافته است.

از آنجایی که کشاورزان شروع به کاشت خشخاش در نوامبر می کنند، برداشت تریاک در سال آینده به تصمیمات آنها در این ماه بستگی دارد.

درآمد حاصل از تریاک و مشتقات آن از 1.8 میلیارد دلار به 2.7 میلیارد دلار در سال جاری افزایش یافت، اما در گزارش آمده است که این امر محقق شده است. مالیات بر کشت، تولید و قاچاق تریاک منبع بالقوه پرسود مالی برای بازیگران غیردولتی در کشور است.

تا سال 2020، افغانستان حدود 85 درصد از تولید تریاک جهان را به خود اختصاص خواهد داد. اقتصاد او مدت هاست که به فروش تریاک وابسته است و آمریکا 20 سال است که نتوانسته است جلوی کشت غیرقانونی آن را بگیرد.

بر اساس این گزارش، با افزایش شدید تولید مت آمفتامین در افغانستان در سال های اخیر، اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی به طور فزاینده ای دشوار می شود. تقاضای بالای منطقه ای و جهانی برای مت آمفتامین، همراه با بازار مواد افیونی، ممکن است تولید مت آمفتامین و سایر داروهای مصنوعی را بیشتر گسترش دهد.

در این گزارش، سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از این موضوع، از جامعه جهانی خواست تا به مردم افغانستان کمک “فوری” کنند. حمایت از مردم افغانستان در کاهش مداوم تولید، تولید و تقاضای مواد مخدر.

انتهای پیام: