عمومی

زیباسازی یک مسجد توسط متهمین فریب خورده در اغتشاشات اخیر – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی گفت. «در اغتشاشات اخیر دو جوان تحت تأثیر شبکه های مجازی و رسانه های معاند شبانه دست به اقداماتی زدند. تشویق آنها مسجدی در منطقه خرسند شهرستان بابک را هدف قرار دادند و به سرعت توسط نیروهای انتظامی و امنیتی به ویژه اطلاعات ارتش این شهر ردیابی و دستگیر شدند.

اشاره کرد. در اجرای سیاست قوه قضائیه در مورد ارزیابی و جبران اغتشاشات اخیر و خسارات وارده به اماکن عمومی. مندی راه افتادن دوستی ها در مورد رسیدگی قضایی نیز این افراد پس از بررسی های لازم و طی مراحل قانونی متوجه اشتباه خود شده و اقرار کردند که فریب دشمن و رسانه های متخاصم را خورده اند. لذا مرمت و بازسازی مسجد با نظارت دستگاه قضایی شهرستان انجام شد و خسارات وارده به مسجد با سرمایه شخصی و حمایت خانواده جبران شد.

حجت الاسلام والمسلمین حمید اعلام شده استاین افراد پس از علاقه مندی جاش با توجه به اخلاق اسلامی و با در نظر گرفتن مجازات های جایگزین حبس و تعلیق مراقبت برای جبران عمل بی احتیاطی خود، به همراه پدرانش مسجد را بازسازی و آن را رنگ آمیزی کردند و سپس بخشی از محکومیتشان تعلیق شد و مورد برخورد اسلامی قرار گرفتند.

وی در پایان بر اعمال مجازات قانونی برای اغتشاشگران دستگیر شده در اثر پرونده های اخیر تاکید کرد و اظهار داشت: جبران خسارت وارده به اماکن عمومی نیز در احکام صادره از سوی دادگستری منطقه لحاظ شده است تا پس از وارد شدن خسارت: بر اساس ارزیابی کارشناسان، متهم علاوه بر مجازات مقتضی مجازات خواهد شد. تشویق اموال خصوصی یا عمومی نیز با تصمیمات دادگاه محکوم خواهند شد.