عمومی

زندگی واقعی پس از زندگی خیالی!

این برنامه که از سال گذشته با برنامه مخاطبان ویژه در شبکه 4 قرار گرفته است ، خوشبختانه شبکه فرهنگ ، هنر و ادبیات محدود به مخاطبان آن شبکه نیست ، مخصوصاً امسال بینندگان متنوعی در سنین مختلف دارد گروه ها.

مضمون طرح مرگ در حقیقت زندگی واقعی در دنیای کنونی پس از زندگی مادی است ؛ این افراد موضوعاتی را مطالعه می کند که یک بار مردند ، مردند و سپس بازگشتند.

چنین موضوع مرموز و عجیب و غریب ، که برای همه قابل توجه و جذاب است ، البته دارای اعتقادات خاص ، حساسیت های روانشناختی و رسانه ای است ، و دسترسی به آن به راحتی و آسان غیرممکن است.

موضوع برنامه بسیار م effectiveثر است و هر یک از ما مشتاقانه و مشتاقانه می خواهیم بدانیم که پس از مرگ چه می شود و چه بلایی سر ما خواهد آمد. چیزهایی که در ذهن و تصورات ما وجود دارد چقدر دقیق هستند ، کجا می رویم ، چه چیزی را می بینیم؟

این موضوع جذاب ، اگر به درستی توضیح داده شود و در قالب تولید رسانه ای موفق ارائه شود ، طبیعتاً تأثیر آن بیش از ده ها صدم منبر ، سخنرانی ها و پیام های مذهبی است.

مرگ مهمترین مشکل زندگی است و مرگ موثرترین عامل در جلوگیری از ظلم ، فساد ، گناه و تخریب است.

اکنون چنین موضوعی حساس در یک برنامه تلویزیونی ریخته می شود ، تأثیر عمیق آن به این دلیل است که کاملا ملموس ارائه می شود ، زیرا این یک تجربه مستند شخصی از شخصی است که جلوی دوربین ایستاده است.

خوشبختانه تهیه کننده و مجری برنامه این مسئله را کنترل می کنند و همکاران وی با مطالعه علمی کامل وارد برنامه سازی شده اند.

علاوه بر مقایسه نمونه های آزمایشگران غیر ایرانی و غیرمسلمان با مهمانان ایرانی برنامه ، معمولاً تجربه نمونه های ایرانی و مهمانان برنامه نیز با یکدیگر مقایسه می شوند و همه این نکات با جزئیات انتخاب می شوند و مطالعات وسواسی و دقیق.

جالب ترین قسمت برنامه شباهت زیاد برداشت کسانی است که اقدام به مرگ می کنند ، هر کدام از کشوری متفاوت و از یک دین.

اشتراکات کلمات این تجربه گرایان ، از نور مطلق ، به حقیقت و باطن عملکردهای آنها ، دریافت پیام های بدون زبان ، استفاده از کلمات ، احساس آرامش و لذت از بازگشت به جایی که خود را در نظر داشتند در آموزه های دینی ما ذکر شده است ، اما ما کمتر به آنها توجه کرده ایم.

مهمترین نکته ای که در تمام این پیام ها ذکر شده است ، حمایت از حقوق مردم و حقوق دیگران است. بیشتر تجربه گرایان از یک اثر بسیار ناگوار و ناگوار صحبت کرده اند که حتی کوچکترین صدمه ای به یک شخص یا قلب شکسته وارد می کند. در جهان.

شاید خدا خواسته است هزاران انسانی که هر روز ، هر ساعت می میرند ، هرگز برنگردند ، کمی عقب نشینی کنند ، و فرصتی دیگر برای زندگی در این جهان پیدا کنند ، استدلالی برای دیگران ، نشانه ای از حقانیت وحی الهی. بگذارید همه ما بگوییم آنچه در اینجا می بینیم یک ایده کودکانه و خیالی از زندگی ، حقیقت و اساس زندگی در جای دیگر است.

* چاپ شده در روزنامه “شهرآرا”