استان ها

زمینه صادرات مرکبات و کیوی مازندران به کشورهای روسیه، چین و هند فراهم شد

وی از اجرایی شدن تمامی سازوکارهای صادرات مرکبات به چین خبر داد. او ادامه داد. صادرات مهمترین رسالت وزارت جهاد کشاورزی برای کسب ارز و رونق اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر تولید سالم محصولات باغی، تسهیل صادرات نیز داریم، با این رویکرد از بندر امیر آباد مازندران به عنوان قطب صادرات محصولات کشاورزی کشور در این منطقه حمایت شد. او ادامه داد. یارانه سوخت حمل و نقل هوایی نیز برای شفاف سازی صادرات حمل و نقل در نظر گرفته شد.

وی خاطرنشان کرد: مازندران ظرفیت بالایی برای صادرات گل و گیاه دارد و نمونه بارز آن تولید با کیفیت گل رز است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی به ظرفیت گل محمدی در اراضی و ارتفاعات شیب دار مازندران به ویژه در مزارع دو و چهار ساری اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت های گل محمدی در اراضی شیب دار و ارتفاعات مازندران به ویژه در مزارع دو و چهار ساری می توان گفت : در سفر رئیس جمهور به مازندران بیشترین توجه به کشاورزی شد. آموزش و اعتبارات قابل توجهی برای این بخش اختصاص داده شده است، توصیه هایی ارائه شده است. وی بر لزوم تولید نهال های گواهی شده تاکید کرد و گفت: 40 میلیارد دلار از محل سفر رئیس جمهور به مازندران است.

برومندی سطح زیر کشت باغات حاصلخیز و غیربارور را سه میلیون هکتار معادل 17 هزار درصد کشاورزی کشور برشمرد و 25 میلیون و 700 هزار تن آن را معادل 20 درصد کل تولیدات کشور دانست. محصولات کشاورزی و باغی هستند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرد. بر اساس آمار متوسط، ارزش کل صادرات در دهه گذشته حدود 4.6 میلیارد دلار مربوط به تولید محصولات باغی در کشور است.

به گفته برومندی، 37 درصد از اشتغال کشاورزی کشور در بخش باغبانی است که با بررسی و تدوین دستورالعمل ها و همسویی با زیرساخت های موجود و حداقل سرمایه گذاری؛ بهبود 50 درصدی وضعیت فعلی دور از دسترس نیست.

باغ های درجه یک و مدرن در مازندران بسیار کم است

حسن عنایتی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران به نشست معاونان باغبانی، معاونان بهبود تولید سبزی، مدیرکل باغبانی استان و اتاق اصناف کشاورزی ایران در بابلسر افزود. مزیت تامین و تامین نیازهای غذایی کشور همواره نیازمند حمایت بوده و جنبه ملی خاصی دارد.

وی با اشاره به تولید بیش از هفت میلیون و 500 هزار تن محصولات کشاورزی در مازندران گفت. وی ادامه داد: امروز از نظر تغییرات اقلیمی، کشاورزی مازندران برای تداوم تولید آسیب جدی دیده است و روش‌های جدید تولید نوین است. مثال پردازش ضروری است.

وی با اشاره به اینکه به مزیت محصولات کشاورزی و باغی مازندران توجه کافی نشده است، تصریح کرد: شکاف تولید محصولات باغی و باغی منطقه همچنان زیاد است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تاکید بر اینکه بذر و نهال به عنوان هسته اصلی تولید دارای مشکلاتی است، نیاز به بذر با اصالت تایید شده و انواع ارقام داریم که با در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی این نیاز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

«ارقام باید در باغبانی مازندران بازنگری شود، بخش خصوصی و تحقیقات باید برای تنوع واریته کار جدی تری انجام دهد. امروزه بسیاری از ارقام باغبانی ظرفیت صنایع تبدیلی را ندارند و برای صنعت مناسب نیستند. توانایی و سلیقه بازار

وی با بیان اینکه در مازندران باغ های درجه یک و مدرن بسیار کم است، باید در فصل اعتبار به بهسازی باغات توجه ویژه شود، امروز شرایط تولید و هزینه تمام شده این ارقام به صرفه نیست.

48: