فرهنگ و هنر

رمان «جیران» منتشر شد – سرگرمی برای همه

رمان «ژیران» منتشر شد

رمان عاشقانه “همسایه ها; فروغ السلطنه، داستانی واقعی بر اساس اسناد تاریخی توسط نشر پرنده منتشر شده است.

به گزارش سرگرمی برای همه، داستان عاشقانه افسانه ای ناصرالدین شاه قاجار و جیران بر اساس داستانی واقعی و توسط الناز بایرام زاده نویسنده و پژوهشگر منطقه قاجاریه بر اساس اسناد مکتوب تاریخی از آرشیوهای دولتی و خصوصی نوشته شده است.
جیران دختر سوگلی ناصرالدین شاه قاجار، چهارمین پادشاه سلسله قاجار، باغبان روستایی ساده بود. قبله علم به او لقب «فروغ السلطان» داده است.
این کتاب، داستان زندگی پرماجرا جیران و فرزندانش در کاخ درونی سلطان صاحبکران، ما را از طریق تونلی از زمان به ارگ ​​سلطنتی می برد. جایی که جیران سعی می کند در زمره همسران سلطان قرار گیرد و پسرش را به مقام ولیعهدی برساند و بدین ترتیب با موانع و حسادت های زنان درون مبارزه می کند و…
رمان «ژیران» در 434 صفحه به بهای 198 هزار تومان از سوی انتشارات «پرنده» در بازار منتشر شد.
بایرام زاده 4 کتاب از خاطرات ناصرالدین شاه قاجار را ویرایش و توسط انتشارات پرنده منتشر کرد.

انتهای پیام