استان ها

رسالت بانک‌ها، حمایت از تولید است

به گزارش خبرگزاری قزوین آنلاین. محمدمهدی علاین استاندار قزوین در جلسه ستاد تسهیل در تولید استان و رفع موانع افزود: کالاهای موجود در کشور، بیایید از منافع این کشور دفاع کنیم.

استاندار قزوین گفت. کارگاه ها باید اهتمام داشته باشند که نیازمندی های بانک ها را برآورده کنند تا بتوانند تسهیلات را تصرف کنند.

علایی با اشاره به وضعیت تورم در جامعه افزود. باید دقت شود که سرمایه در گردش به جای تولید صرف دلالی نشود، بنابراین کمیته کنترل نقدینگی باید مراقب باشد که سرمایه در گردش به سمت واسطه گری نرود.

استاندار قزوین اعلام کرد. حوزه حاکمیتی منطقه باید قوی، منسجم و مغفول باشد، اگر حکمرانی به‌ویژه در بانک‌ها با فرابخشی هماهنگ باشد، از ظرفیت‌ها برای حمایت از تولید و رفع مشکلات استفاده می‌شود. جامعه.

آلن با بیان اینکه بانک ها نباید نگاه کلیشه ای و رسمی به پرداخت سرمایه داشته باشند، گفت: باید با توجه به مشکلات و مسائل موجود، وجوهی را که به بخش های مشکل دار و نیازمند داده می شود پرداخت کنند.

مدیر عامل منطقه با بهره گیری از وجود ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان قزوین گفت:

آلن تاکید کرد. برای رسیدن به اهداف تعیین شده باید از همه فرصت ها استفاده کنیم و بانک ها باید وظایف و ماموریت های خود را به خوبی انجام دهند.

استاندار قزوین گفت. وی ادامه داد: امسال هشت و نیم درصد رشد برای این استان در نظر گرفته شده است که بسیار ایده آل است، زیرا قزوین از قدرت های بالایی برخوردار است، بنابراین نرخ رشد بالاتر از میانگین جمهوری در جمهوری است. استان.”

آلن سپس اعلام کرد. برای رسیدن به این رشد نیازمند هماهنگی و تجمیع دستگاه های اجرایی و بانکی هستیم، مصوبات ستاد رفع موانع تولید و رفع موانع تولید تفاوت چندانی با تصمیمات بانک ها نداشته باشد.

استاندار قزوین در پایان گفت. فعالیت بانک‌ها تا چه حد به تعهدات خود عمل کرده‌اند، تا چه اندازه در انجام مأموریت‌های خود همکاری و حمایت کرده‌اند باید رصد شود.

48: