عمومی

رد صلاحیت ۲۳۵ داوطلب انتخابات شوراها در لرستان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین ، باکرپور حسینی عصر چهارشنبه در سخنرانی خود اظهار داشت که در این مدت 235 نفر از 1448 نامزد انتخابات شورای شهر رد صلاحیت شدند که در این دوره صلاحیت ها توسط شورای اجرایی بررسی و سپس بر آنها نظارت شد. افراد توسط هیئت های اجرایی رد صلاحیت شدند که در آن هیئت های نظارت هیچ نقشی نداشتند و 97 نفر توسط ناظران رد صلاحیت شدند.

“وی اظهار داشت که 16٪ از کل نامزدهای انتخابات شورای شهر-روستای لرستان رد صلاحیت شده است.” مستقر تقویم روز چهارشنبه 28 مه به طور رسمی نتایج را به طور کتبی به نامزدها اعلام می کرد.

دبیر اجرایی شورای نظارت بر انتخابات شورای شهر-روستای لرستان خاطرنشان کرد. “پس از فرآیند آگاهی ، روند دریافت شکایات اعضای رد صلاحیت شده هیئت های اجرایی و نظارت از 4 روز پنجشنبه آغاز می شود. 4 ، روند دریافت این شکایات تایید شده است.

حسین بیچاره را یادآوری کرد. “پس از آن ، مرحله بررسی شکایات نامزدها به پایان می رسد ، این روند ظرف 10 روز بررسی می شود ، پرونده ها با دقت بررسی می شود تا حقوق نامزدها نقض نشود.”