بین الملل

دیدارهای امروز امیرعبداللهیان در وزارت خارجه/عکس

به گزارش سرگرمی برای همه، امیرعلی امام جمعه شهیدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در موریتانی در دیدار با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان از ماموریت و اقدامات انجام شده خبر داد. زمینه توسعه و گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری دو کشور ارائه شد. در این دیدار امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه نیز توصیه ها و رهنمودهایی را در خصوص ارتقای روابط دو کشور ارائه کرد.

دیدارهای امروز امیر عبداللهیان در وزارت امور خارجه/عکس

در زیر، محمود فرازنده سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان در دیدار وزیر امور خارجه از آخرین تحولات روابط دوجانبه در حوزه ماموریت و در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خبر داد. پنجشنبه روابط خارجی کشورمان. در این دیدار امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با ارائه توصیه ها و رهنمودهایی در زمینه روابط دو کشور بر توجه بیشتر به ایرانیان و برنامه ریزی برای ارتباط بیشتر با هموطنان تاکید کرد.

دیدارهای امروز امیر عبداللهیان در وزارت امور خارجه/عکس

محمدرضا دیشیری سفیر جمهوری اسلامی ایران در سنگال نیز گزارشی از فعالیت های انجام شده در حوزه ماموریت خود و توسعه و گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی دو کشور ارائه کرد. در این دیدار امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه نیز دیدگاه ها و رهنمودهای لازم را در رابطه با گسترش روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و سنگال ارائه کرد.

دیدارهای امروز امیر عبداللهیان در وزارت امور خارجه/عکس

حسنعلی بخشی، کاردار جمهوری اسلامی ایران در ماداگاسکار، عصر امروز در دیدار با امیر عبداللهیان از جمع بندی روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ماداگاسکار، موریس، سیشل و کومور خبر داد. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار با اشاره به رویکرد دولت برای تشدید روابط با آفریقا در زمینه های مختلف بر نگاه وزارت امور خارجه برای فعال سازی تاکید کرد. روابط دوجانبه

دیدارهای امروز امیر عبداللهیان در وزارت امور خارجه/عکس

311311