عمومی

دومین نمایشگاه مجازی کتاب

به گزارش پایگاه شبکه اطلاع رسانی :
علی رمضانی در برنامه شهرفرنگ سرگرمی برای همه با اشاره به مزیت های برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب نسبت به نمایشگاه فیزیکی گفت:

رئیس دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با اشاره به افزایش فرصت جستجو، موضوعات مختلف و نامزدی در نمایشگاه امسال گفت: حدود 70 ناشر خارجی از طریق نمایندگان خود در نمایشگاه حضور دارند.

رمضانی با اشاره به اینکه نمایشگاه کتاب مبنای عدالت فرهنگی، دسترسی برابر به کتاب و محصولات فرهنگی است، گفت: “آنها بیش از حد پیش بینی شده اند.

وی با اشاره به کشف 80 مشکل بر اساس تجربه اولین نمایشگاه گفت. مشکلات در چند مرحله اصلاح شده است.»

رئیس دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت. هزینه های برگزاری نمایشگاه بسیار کمتر از نمایشگاه فیزیکی – حدود 5 میلیارد تومان است.

به رمضان گفت. هزینه ارسال کتاب برای مخاطبان کاملا رایگان است.»

وی با اشاره به مقدمات برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در اردیبهشت ماه گفت: وی افزود: مکان مصلای تهران برای نمایشگاه در نظر گرفته شده است اما مجوز موقت برای نمایشگاه بین المللی صادر شده است که به دلیل شیوع ویروس کرونا قابل لغو است. «اگر امکان برگزاری نمایشگاه ایسکمیک قلب وجود داشته باشد، قطعاً می توان نمایشگاهی با دستورالعمل های بهداشتی دقیق برگزار کرد.